Lagere advertentietarieven Fret 'raken LiveXS hard' Lagere advertentietarieven Fret 'raken LiveXS hard'

LiveXS: "Paginagrote advertentie in Fret 1000 euro goedkoper"

, Ingmar Griffioen

Lagere advertentietarieven Fret 'raken LiveXS hard'

LiveXS: "Paginagrote advertentie in Fret 1000 euro goedkoper"

Ingmar Griffioen ,

De controverse tussen het door MCN gesteunde Fret en commerciële muziekbladen als Musicmaker en LiveXS spitst zich toe op de advertentietarieven. Mark Postema (Musicmaker): "Iedereen hanteert beduidend hogere prijzen dan Fret, dat klopt gewoon niet." In 2007 dekte subsidie 66% van de exploitatiekosten van Fret. Klaas Leegwater (LiveXS): "Andere bladen houden zelf de broek op. Je kunt je afvragen of je die 90.000 euro subsidie niet anders moet aanwenden."

LiveXS: "Paginagrote advertentie in Fret 1000 euro goedkoper"

De controverse tussen het door MCN gesteunde gratis muziekblad Fret en commerciële bladen als Musicmaker en LiveXS spitst zich grotendeels toe op de advertentietarieven. Musicmaker-chef Mark Postema: "Iedereen hanteert beduidend hogere prijzen dan Fret, dat klopt gewoon niet." Een onderzoek uit 2007 wees uit dat 66% van de exploitatiekosten van Fret door subsidie worden gedekt. Directeur Klaas Leegwater van LiveXS: "Dat zijn enorme aantallen. In dezelfde markt moet een aantal bladen zelf de broek ophouden. Je kunt je afvragen of je die 90.000 euro subsidie dan niet anders moet aanwenden."

Hoofdredacteur Tiemen Koopman denkt niet dat Fret zwaar onder de marktprijs zit en verwijst verder naar de eerdere reactie van MCN-directeur Janneke van der Wijk, die vindt dat Postema's beweringen nergens op gebaseerd zijn. Postema, die het bijna failliete Musicmaker vier jaar terug overnam, reageerde dat "Fret de helft tot een derde goedkoper is dan bijvoorbeeld LiveXS, OOR, Revolver en Musicmaker". Hij vult nu aan: "Iedereen heeft moeite om in deze moeilijke advertentiemarkt bladen te maken. Als we allemaal in die tarieven meegaan, moet de ene na de andere stoppen. Datzelfde geldt voor mannen- en vrouwenbladen, en dan moet je bedenken dat onze markt een mega niche is. Dan is het des te wranger dat een overheidsgesteunde partij daar een rol in speelt."

3VOOR12 legt de cijfers en tarieven van de gratis bladen Fret en LiveXS naast elkaar: Fret verschijnt zesmaal per jaar in een oplage van 20.000 stuks. Koopman vertelt wel over de verhouding tussen subsidie en advertentie-opbrengsten: "De jaarbegroting van de Fret ligt rond de 130.000 euro en ik schat dat we de laatste jaren 30 tot 40.000 aan advertentie-inkomsten hadden. De rest wordt aangevuld door subsidie van MCN." Een paginagrote advertentie in de Fret kost € 1040,-. Alle tarieven vind je hier.

LiveXS verschijnt tienmaal per jaar in een oplage van 50 tot 60.000 stuks. Adverteren over een hele pagina kost in zwartwit € 2.750,- en in full colour € 3.790,-. Van de advertentie-inkomsten wordt de hele organisatie betaald, met vijf fulltime medewerkers en diverse freelancers. Alle tarieven vind je hier.

Leegwater van LiveXS becijfert het verschil per paginagrote advertentie: "Als je de oplages naar elkaar toerekent, kom ik op een verschil van 1000 euro voor een pagina. En adverteerders in de sector redeneren nog veel eenvoudiger, die denken dat wij drie keer zo duur zijn. Zulke lage tarieven zie je nergens in de sector en dat kan Fret doen omdat er een subsidievangnet onder hangt. Je mag je afvragen of dat de bedoeling is van MCN, een belangenorganisatie voor de popmuziek in Nederland." 

Fret en LiveXS vissen volgens de LiveXS-directeur grotendeels in dezelfde poel. "In Fret staan grotendeels kleinere adverteerders uit het culturele veld. Dat zijn specifiek ook de adverteerders waar LiveXS het van moet hebben. En als iemand lagere tarieven heeft, dan is men geneigd te denken dat dat marktconform is. Daar raakt het ons wel hard ja", geeft Leegwater toe. "Als marketeers van poppodia met de Fret in de hand aankomen, betekent het dat ik ook naar beneden moet. De laatste tijd wordt die discussie wel heftiger gevoerd. Dat komt ook omdat veel poppodia en festivals met een omzetdaling te maken hebben."

Leegwater: "Als directeur van een blad dat al 15 jaar weet te overleven, weet ik natuurlijk dat de tarieven van Fret laag zijn. Ik kan niet in de begroting van Fret kijken, maar weet wel wat het ons zou kosten om zo'n blad te maken. Dat zou onmogelijk zijn, ik denk dat je dan de helft van de begroting tekort komt. En ik heb het gevoel dat Fret veel meer moet kunnen opleveren. In de laatste editie telde ik vijf advertentiepagina's. Wij hebben Fret altijd als concullega's gehad en we juichen toe dat er heel veel muziekbladen verschijnen. Aan de andere kant hebben veel bladen de laatste tien jaar niet overleefd. In deze krappe economische tijden, nu de markt verder onder druk staat, vind ik wel dat een overheidsinstelling daar rekening van moet nemen."

MCN wilde bij monde van Fret-hoofdredacteur Koopman verder niet reageren, maar gaat wel binnenkort het gesprek aan met Mark Postema van Musicmaker. Leegwater wil daar graag bij aanschuiven. "Om de discussie zinvol te voeren, moeten we eerst om de tafel met MCN en een aantal commerciële bladenmakers. Het lijkt mij logisch om dat zo snel mogelijk te doen."

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12