“Downloaden pas illegaal als industrie alternatief biedt” “Downloaden pas illegaal als industrie alternatief biedt”

Kamercommissie nuanceert berichtgeving Telegraaf

, Atze de Vrieze

“Downloaden pas illegaal als industrie alternatief biedt”

Kamercommissie nuanceert berichtgeving Telegraaf

Atze de Vrieze ,

Het uploaden van beschermd materiaal is illegaal, downloaden niet. Als het aan een speciale commissie met Tweede Kamerleden van VVD, SP, CDA en PvdA ligt, komt daar verandering in.

Kamercommissie nuanceert berichtgeving Telegraaf

Het uploaden van beschermd materiaal is illegaal, downloaden niet. Als het aan een speciale commissie met Tweede Kamerleden van VVD, SP, CDA en PvdA ligt, komt daar verandering in. De commissie heeft dinsdag een rapport gepubliceerd over het auteursrecht, met daarin vergaande voorstellen voor aanpassingen en nieuwe wetgeving. Volgens voorzitter Arda Gerkens (SP) is de situatie rond downloaden in Nederland vreemd. Toch is het advies niet zo vergaand als eerder vandaag in de Telegraaf gesuggereerd werd. “Eerst is de industrie aan zet. Die moet een redelijk alternatief bieden.”

De Kamercommissie is kritisch over de muziekindustrie, die volgens Gerkens weinig flexibel gereageerd heeft op technische ontwikkelingen. “Wij constateren dat platenmaatschappijen minder geld verdienen. Maar we zien ook dat er artiesten zijn die hun eigen nieuwe verdienmodellen verzinnen, buiten platenmaatschappijen om. Dat is een probleem, maar het is niet aan de overheid om dat op te lossen.” De commissie is van mening dat geld dat verdiend wordt met grootschalige verspreiding van materiaal, toebehoort aan de auteurs. Volgens Gerkens moeten bedrijven als het Nederlandse Mininova afspraken maken met de entertainmentindustrie. “De filmindustrie is daar op dit moment ook mee bezig.”

Dat de industrie aan zet is, blijkt ook uit de oproep van de commissie aan collectieve beheersorganisaties (o.a. Buma/Stemra en Sena) om te werken aan hun imago. “Ondanks de waardering voor de ondernomen initiatieven, leeft bij de werkgroep het besef dat de gevoelens van ongenoegen vanuit de sector zo groot zijn dat er meer gedaan zal moeten worden om tegemoet te komen aan de bezwaren.”

Tegenover de kritiek staat een aantal ferme voorstellen. De commissie wil dat internet providers klantgegevens beschikbaar maken van mensen die op grote schalen bestanden verspreiden. Illegaal downloaden moet verboden worden, vindt de commissie, maar pas “als de industrie een systeem van licenties heeft uitgewerkt”. Minderjarigen zouden moeten vallen onder de verantwoordelijkheid van hun ouders. “Waarschuwen heeft voorrang op vervolgen”, zegt Arda Gerkens. “Het laatste wat we willen is een 13-jarig meisje achter haar computer vandaan trekken.”  Met andere woorden: een verbod op downloaden moet in eerste instantie gebruikt worden op grote faciliteerders van illegaal aanbod, zoals torrentsites, te dwingen een samenwerking aan te gaan met entertainmentindustrie.

Nog een opvallend advies: onder dezelfde voorwaarden mag wat de commissie betreft de thuiskopieregeling afgeschaft worden. Via die regeling betaalt de consument een heffing over bijvoorbeeld lege cd’s. Al jaren wordt gepraat over een heffing op mp3-spelers. Die discussie is volgens de commissie achterhaald, omdat het gebruik van een product losgekoppeld moet worden van zijn dragen. Wie een cd koopt, en die vervolgens op zijn mp3-speler zet, zou een dubbele heffing moeten betalen.

 

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12