3VOOR12/Arnhem-Nijmegen: Nieuwbouw Doornroosje op losse schroeven 3VOOR12/Arnhem-Nijmegen: Nieuwbouw Doornroosje op losse schroeven

Plan volgens marktpartijen financieel niet haalbaar

3VOOR12/Arnhem-Nijmegen: Nieuwbouw Doornroosje op losse schroeven

Plan volgens marktpartijen financieel niet haalbaar

Het was allemaal in kannen en kruiken. Voor de nieuwbouw van Doornroosje stelde de gemeente Nijmegen miljoenen beschikbaar, zodat het podium met zekerheid kon verhuizen. Echter zit er opnieuw een kink in de kabel: de marktpartijen vinden het plan financieel onhaalbaar.

Plan volgens marktpartijen financieel niet haalbaar

In oktober 2007 stuurde de gemeente Nijmegen een persbericht over Doornroosje de wereld in. Het bevatte de volgende tekst: "In het voorjaar van 2008 wordt uit de vijf ontwerpen (voor de nieuwbouw red.) het beste gekozen. De bouw start op z’n vroegst in 2009. De oplevering is naar verwachting in 2011." Voor de bouw van het nieuwe poppodium stelde de gemeente ruim tien miljoen euro beschikbaar.

Ruim een jaar later heeft de aanbesteding voor de nieuwbouw van
Doornroosje in combinatie met 150 studentenwoningen voor de Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen (SSHN) en 150 appartementen nog geen resultaat opgeleverd. Oorzaak: de marktpartijen die het plan mochten ontwerpen hebben aangegeven dat het project door stijgende bouwkosten en een slechter wordende markt financieel niet haalbaar is.

"Een dramatische ontwikkeling", zegt Doornroosje-directeur Toine Tax. "De financiële constructie waarop de plannen gebaseerd zijn, is helemaal onderuit gegaan. We kunnen rustig stellen dat bouwen met geld uit de markt volstrekt kansloos is."

Er zijn diverse maatregelen genomen die allemaal niet mochten baten. De gemeente betaalde de sloop van het oude postkantoor, de SSHN verhoogde de bijdrage per studentenwoning en Doornroosje stelde verschillende bezuinigingen voor. "We hebben het aantal bezoekers per vierkante meter verhoogd en de EHBO-ruimte, een techniekruimte en een deel van de kantoorruimte geschrapt. Het voldoet niet meer aan wat wij denken dat nodig is, maar als je merkt dat het niet lukt, moet je iets doen."

Vooruitlopend op deze ontwikkeling nam Tax onlangs een onderzoeksbureau in de arm. Dat moest onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de nieuwbouw toch door te laten gaan. Tax ziet bijvoorbeeld wel oplossingen in meer conventionele methodes van bouwen. "Een Europese aanbesteding betekent risico-afkoop. De marktpartij is dan volledig verantwoordelijk en dat kost natuurlijk erg veel geld. Met conventionelere methodes ga je van risico-afkoop naar risicomanagement. Dat is goedkoper en waarschijnlijk beter haalbaar."

De komende twee tot vier weken zijn cruciaal, volgens Tax. In die periode overleggen gemeente, SSHN en Doornroosje en wordt er op zoek gegaan naar vervolgstappen. "Daarna hoop ik meer duidelijkheid te hebben."

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12