Doorstart Nighttown in gevaar Doorstart Nighttown in gevaar

Door raad afgedwongen uitstel is doodsteek volgens wethouder

Doorstart Nighttown in gevaar

Door raad afgedwongen uitstel is doodsteek volgens wethouder

De zo goed als zekere doorstart van Nighttown is op losse schroeven komen te staan nu de gemeente Rotterdam naar alle waarschijnlijkheid niet voor 1 februari een financiële toezegging van vier ton euro kan doen.

Door raad afgedwongen uitstel is doodsteek volgens wethouder

Het voortbestaan van Nighttown is in gevaar. De beoogde doorstart van de failliete Rotterdamse popzaal was zo goed als rond. De gemeente moest enkel haar deel van de belofte - van vier ton euro voor 1 februari - nog nakomen. Maar nu die toezegging onverwacht is uitgesteld, komt ook de doorstart op losse schroeven te staan.

Donderdagavond wilde het Rotterdamse college van B en W eindelijk haar fiat geven voor de vier ton euro die popzaal Nighttown nodig heeft om opnieuw te kunnen beginnen. Zonder dat geld zou het niet lukken. Maar met een zekere meerderheid in de raad leek het een formaliteit.

Dat was het niet. Ook donderdagavond onderstreepte wethouder Orhan Kaya van GroenLinks nogmaals dat uitstel van deze toezegging feitelijk de doodsteek voor een doorstart betekent. Dat weerhield Leefbaar Rotterdam er niet van toch om dat uitstel te vragen.

De partij wilde eerder al een diepgaand financieel onderzoek om de hele gang van zaken rond Nighttown goed te kunnen beoordelen. De wethouder liet daarop een zogenaamde quickscan maken en kwam tot de conclusie dat een groter onderzoek niet nodig was. Dat brak hem donderdagavond op. Want tijdens de discussie bleek dat ook de SP en Christenunie/SGP te veel vragen overhielden na de quickscan. Ook zij wilden meer tijd en informatie om de zaak goed te kunnen beoordelen, deadline of niet.

Normaliter zou een voorstel dat de doodsteek voor Nighttown betekent geen meerderheid in de Rotterdamse raad hebben. Zelfs nu de SP en Christenunie/SGP voor uitstel en dus mogelijk afstel waren, had het college haar zin kunnen krijgen. Ten tijde van de stemming stond een aantal raadsleden nog op de gang, zo vernam 3VOOR12 van D66 fractiemedewerker Arnout Huijnink. Daardoor werd het uitstel - wat volgens de wethouder dus ook het einde van Nighttown betekent - een feit.

Dat niet alle raadsleden van de coalitiepartijen bij stemming aanwezig waren, is een politieke blunder van formaat. Het betrof weliswaar een zogenaamd ordervoorstel, feitelijk een soort organisatorisch hamerstukje. Maar door het dreigement dat wethouder Kaja er aan koppelde, veranderde het direct in een inhoudelijke motie.

Of Kaja het feit van de doodsteek ook na de raadsvergadering zo hard durft uit te spreken, werd donderdagavond niet duidelijk. 3VOOR12 kon de wethouder niet meer bereiken voor een reactie. Jacqueline de Jong, woordvoerster van de grootste coalitiepartij PvdA zocht donderdagavond wel al naar een uitweg uit deze penibele situatie. Zij wilde nog niet van een hopeloze situatie spreken: “Het is nog geen 1 februari. Ik weet niet wat de mogelijkheden zijn, maar als we echt willen, is er een weg. Een extra vergadering misschien? Wellicht is er bij de nieuwe partners van Nighttown begrip voor de situatie en krijgt de gemeente nog veertien dagen respijt.”
advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12