3VOOR12/Limburg: Case heropend: Azijnfabriek vs VVD 3VOOR12/Limburg: Case heropend: Azijnfabriek vs VVD

Doelgroep Azijnfabriek ouder dan 58?

3VOOR12/Limburg: Case heropend: Azijnfabriek vs VVD

Doelgroep Azijnfabriek ouder dan 58?

3VOOR12 keek de afgelopen weken terug op het popjaar 2006. Het artikel 'Case Closed Deel 6: De Azijnfabriek speelbal van de politiek' heropende, ironisch genoeg, het dossier over de kwestie rondom het Roermondse poppodium De Azijnfabriek en de Roermondse afdeling van de VVD. Nieuwe en tamelijk ongefundeerde uitspraken van de Roermondse VVD-fractievoorzitter Dré Peters zorgden opnieuw voor ophef in de Zwartbroekstraat.

Doelgroep Azijnfabriek ouder dan 58?

3VOOR12 keek de afgelopen weken terug op het popjaar 2006. Het artikel 'Case Closed Deel 6: De Azijnfabriek speelbal van de politiek' heropende, ironisch genoeg, het dossier over de kwestie rondom het Roermondse poppodium De Azijnfabriek en de Roermondse afdeling van de VVD. Nieuwe en tamelijk ongefundeerde uitspraken van de Roermondse VVD-fractievoorzitter Dré Peters zorgden opnieuw voor ophef in de Zwartbroekstraat.

Robert Lagendijk: "Een klagende voorzitter van de VVD-Roermond haalde in maart de kop in een artikel over de Azijnfabriek. Hij was de buurman van het poppodium en klaagde steen en been over geluidsoverlast die hij genoot van de zaal. Nu, aan het eind van het jaar hoor je hem niet meer. En dat terwijl er feitelijk niets veranderd is: concerten zijn nog altijd van hetzelfde geluidsniveau en ook de plaatjes worden niet harder of zachter gedraaid dan anders."

De VVD werd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Roermond op 22 november jl. wederom de grootste partij van het bisdom. Fractievoorzitter Dré Peters zwaait er met de spreekwoordelijke scepter en laat zich meer dan eens negatief uit over De Azijnfabriek. Afgelopen week was het wederom raak: "De locatie is niet van deze tijd," aldus Dré Peters, "het was misschien tien, twintig jaar geleden een prima plek voor zoiets." Achterstallig onderhoud is echter voor een deel te wijten aan de magere subsidie die het poppodium krijgt van de gemeente.

Ook denkt Peters een goed beeld te hebben van de doelgroep van De Azijnfabriek: "Het groepje dat daarvan houdt is niet zo groot als iedereen denkt. De meeste mensen die er komen zijn ouder dan ik en ik ben 58. "
"Tegenwoordig gaat iedereen voor die grote concerten door het hele land," zei Peters tegen 3VOOR12. "Ik zou zeggen, geef de vaste bezoekers een paar tientjes reisgeld per week en sluit de Azijnfabriek. Dan ben je goedkoper uit." Peters lijkt daarmee de hele Limburgse popsector te ontkennen. Hij laat met zijn filosofie in elk geval blijken dat hij weinig heil ziet in het stimuleren van de lokale popcultuur.

De Azijnfabriek reageerde verbaasd op de uitlatingen van de VVD-voorman en stuurde Peters een brief, waarin hij werd uitgenodigd om langs te komen tijdens het jaarlijkse 'Budtbal', op 1 januari. Ook reageerde het poppodium over de woorden van Peters zijn op diens website: "Achterliggende gedachte is wellicht om de grond duur te verkopen aan een Roermondse vastgoedprojectenontwikkelaar. Dit onder het mom van een nieuwe en peperdure cultuurfabriek, te realiseren overigens door dezelfde projectenontwikkelaar. Is deze gang van zaken in algemeen maatschappelijk belang of is dit een typisch voorbeeld van eigenbelang?"

Léon Coenen van De Stadspartij Roermond verwijt de VVD dat deze De Azijnfabriek "een zachte dood wil laten sterven". De uitspraken van Dré Peters zijn hoe dan ook tegenstrijdig. Enerzijds wil hij investeren in een, zoals zijn tegenstanders het noemen, "cultuurfabriek" en anderzijds vindt hij een Roermonds poppodium "voor die grote concerten" onnodig. Deze zaak is zoals het er nu naar uitziet nog lang niet gesloten. Peters: "Wat de coalitie ook wordt, de Azijnfabriek komt op de agenda."
advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12