SGP keurt clip Salah Edin ongezien af SGP keurt clip Salah Edin ongezien af

"Maatschappelijke ontwikkeling vraagt om aanscherping criteria"

SGP keurt clip Salah Edin ongezien af

"Maatschappelijke ontwikkeling vraagt om aanscherping criteria"

Als de SGP haar eigen kamervragen moet beantwoorden, gaat ze bij de eerste al onderuit. "Hebt u kennis genomen van de videoclip van Salah Edin over het thema radicalisering?" vroeg fractievoorzitter Van der Vlies aan het kabinet. Zelf heeft hij de clip bij het nummer Het Land Van heeft niet bekeken. Toch vindt zijn partij dat een clip als die van Salah Edin niet tot stand moet komen "met hulp van overheidssubsidie."

"Maatschappelijke ontwikkeling vraagt om aanscherping criteria"

Het Land Van van Salah Edin kan niet, vindt de SGP. Ze heeft dan ook kamervragen gesteld naar aanleiding van de clip die begrip zou kweken voor radicalisering. De partij vindt het bestaan van de clip genoeg reden om aanvullende subsidiecriteria bij het TAX videoclipfonds te verlangen.

Eerst terug naar de clip. Het laatste woord is daarin aan Ayaan Hirsi Ali, die haar waardering voor de rapper uitspreekt. De zin daarvoor bevat ook een duidelijke boodschap: “Wat je vooral moet doen is gebruik maken van je grondrechten, dat wil zeggen: zeggen wat je vindt.” Of en hoe een clip die aan het eind letterlijk oproept om gebruik te maken van je vrijheid van meningsuiting ongewenst is, kan Verweij niet goed uitleggen. “Ik heb ‘m niet gezien.” Dat geldt ook voor zijn fractievoorzitter Van der Vlies, erkent de medewerker. “Wij baseren ons op de uitlatingen van de maker in de pers.” Wat de clip laat zien, is echter van ondergeschikt belang, vindt hij: “Zelfs de schijn moet vermeden worden.”

“Even voor de goede orde, Het Land Van door Salah Edin is de maatschappijkritische variant op Het Land Van door Lange Frans en Baas B. Dat was volgens Edin een iets te zoetsappige rooskleurige Jip- en Janneke-uitvoering. Hij zag het anders.” Aan het woord is Arjen Davidse, van het TAX videoclipfonds. “En wij zagen een goed idee voor een clip over een relevant onderwerp, afkomstig van een interessante clipmaker en een veelbelovende artiest.”

Het gaat te ver om te zeggen dat Davidse uit was op Kamervragen, maar rouwig is hij niet met de commotie: “We realiseerden ons wel dat de clip wel eens tot discussie zou kunnen leiden. Het is een heikel onderwerp. Maar wij vinden dat niet slecht. Sterker nog, een clip is zeker ook bedoeld om de aandacht te trekken. In die zin heeft de SGP ons heel erg geholpen met het halen van de doelstellingen.”

De Kamervragen richten zich vooral op de criteria van het clipfonds, aldus Verweij: “Soms worden wetten aangescherpt als de maatschappelijke ontwikkelingen dat vereisen. Als je als kabinet de normen en waarden hoog in het vaandel houdt, moet dat ook consequenties hebben. Je kunt niet aan de ene kant zeggen dat radicalisering onwenselijk is en via een subsidiefonds stimuleren dat er begrip voor wordt gekweekt.” De SGP heeft nog geen beeld van mogelijke aanvullende criteria die ze wenst om in de toekomst te voorkomen dat fondsen ongewenste uitingen stimuleren, “maar u begrijpt dat de tien geboden voor ons een goed startpunt zouden zijn.”

Kees de Koning van label TopNotch waarop Salah Edin zijn eerste album binnenkort uitbrengt, wordt niet warm of koud van de kamervragen: “Het is heel opmerkelijk dat een partij als de SGP zich hierom druk maakt.” De Koning begrijpt goed dat de clipkanalen een kijkwijzer hanteren om te voorkomen dat jonge kinderen bloot worden gesteld aan sex aan geweld. “Maar in dit geval snap ik het echt niet. Het is echt geen doe-het-zelf cursus voor de ji-had of zo. Mensen verwijten Salah dat zijn baard groeit, daar komt het op neer. Maar goed, als de SGP hem niet heeft gezien, kun je het haar ook niet echt aanrekenen he.”

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12