Geen laatste plaat in pikdonkere 11, wel anderhalf uur wachten

Olaf Boswijk: “Bij brand is hele pand in zeven minuten ontruimd.”

Zaterdag 26 november werd de 11 opgeschrikt door een stroomstoring. Net voor sluitingstijd viel de stroom uit en de bezoekers zaten anderhalf uur vast op de elfde verdieping. Een uitzonderlijke situatie, verzekert de 11 ons. Bij brand is het pand namelijk in zeven minuten ontruimd.

Olaf Boswijk: “Bij brand is hele pand in zeven minuten ontruimd.”

Zaterdag 26 november jongstleden werd het publiek van de Amsterdamse 11 opgeschrikt door een stroomstoring in de schakelkamer van het gebouw. Tien minuten voor sluitingstijd sprongen licht en muziek uit tijdens de drukbezochte Static-avond. De meeste bezoekers bevonden zich toen nog in de club op de elfde verdieping. De noodverlichting sprong aan en het publiek begaf zich massaal naar beneden, waardoor er chaos ontstond bij de garderobe. De directie besloot het pand in groepjes van twintig te ontruimen, om de druk op de garderobe te verkleinen. Na twintig minuten begaf ook de noodverlichting het, waardoor de resterende bezoekers in het donker kwamen te zitten. Pas na vijven verlieten de laatste gasten het pand. Programmeur en woordvoerder van 11 Olaf Boswijk betreurt het, dat bezoekers zo lang opgesloten zaten op de elfde verdieping. Bij brand is het pand veel sneller ontruimd, stelt hij ons gerust. “De noodverlichting op de elfde verdieping sprong wel aan, maar begaf het na een half uur, waardoor de garderobe pikdonker werd”, legt hij uit. “Omdat iedereen naar beneden liep om zijn jas te pakken, werd de druk op de garderobe te hoog. Toen eenmaal was gebleken dat er geen direct gevaar bestond voor de aanwezigen, besloten we dan ook de mensen alleen via de Noordzijde te evacueren.” De directie wilde zo voorkomen dat mensen langs de Zuidkant via buiten naar beneden zouden gaan. Boswijk: “Normaliter hebben we twee trappen tot onze beschikking, maar nu gebruikten we er maar één. Bij brand kunnen we het hele gebouw in zeven minuten ontruimen.” De brandweer, die al snel aanwezig was, hoefde eigenlijk niets te doen. De ontruiming verliep volgens een woordvoerder van de brandweer rustig. “We houden een lokatie als deze natuurlijk extra scherp in de gaten”, vertelt hij. Boswijk beaamt dat de brandweer regelmatig langskomt om de brandveiligheid te checken. “Qua nooduitgangen en blusvoorzieningen zijn we goed voorzien”, zegt hij. Boswijk verontschuldigt zich voor de gang van zaken. Er is een klacht ingediend bij het gebouw management, die verantwoordelijk worden gehouden voor het ontbreken van de noodverlichting. Bovendien heeft 11 een onderzoek ingesteld om zeker te weten dat het gebouw verder aan alle veiligheidseisen voldoet.