D-day voor Musicxport.nl

Politiek buigt zich komende twee maanden over de popmuziek

Maandag 28 november bespreekt de Tweede Kamercommissie het cultuurgedeelte van de begroting. Half januari staat de allereerste popnota in de parlementaire geschiedenis op de agenda, een week later is de beleidsbrief Cultuur en Economie waarschijnlijk aan de beurt. Pop is de komende twee maanden hot stuff in politiek Den Haag. Eerste hete hangijzer is Musicxport.nl, dat volgende week aan bod komt. Daarom nog een keer een beschouwing voor de wedstrijd begint.

Politiek buigt zich komende twee maanden over de popmuziek

Popmuziek en politiek, het blijft een moeilijke combinatie. Dinsdag nog stonden muzikanten samen met betrokken organisaties op de barricades in Den Haag. Ze boden een manifest aan ter behoud van Musicxport.nl, de door iedereen geroemde regeling die Nederlandse bands in het buitenland helpt met promotie. Die dreigt namelijk te verdwijnen door het wegvallen van subsidies. En niemand snapt hoe dat kan. Het verbaast Van Beusekom niet dat het buitenstaanders gaat duizelen. “Ik snap er ook niks meer van hoor. De wegen van de overheid zijn ondoorgrondelijk.” Hij heeft nog wel hoop voor Musicxport.nl, maar geld durft hij er niet om te wedden: “Ik heb echt geen idee hoe de munt gaat vallen. Het is volkomen kut. Er gebeurt geen fuck. Ja, grote stapels papier worden geproduceerd, rookgordijnen opgetrokken. En waar gaat het nu eigenlijk om. 227.000 euro!” De ondoorgrondelijkheid wordt veroorzaakt doordat drie ministeries over elkaar heen rollen met niet te rijmen uitspraken. Musicxport.nl is de eerste drie jaar gefinancierd door Buitenlandse Zaken. Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW) stelden onlangs een miljoenenplan op waarin de promotie van de creatieve industrie als een speerpunt werd gelanceerd. Musicxport.nl werd daarin als schoolvoorbeeld aangehaald. Zo zou het moeten volgens beide ministeries. Spreekt OcenW echter op eigen titel, dan klinkt er een negatief oordeel over Musicxport.nl. Staatssecretaris van cultuur stelt in een brief dat Musicxport.nl wel gefinancierd kan worden met geld dat Buitenlandse Zaken weer aan het NPI heeft toegekend. “Onmogelijk,” stelt Van Beusekom: “Dat geld hebben we gekregen op grond van een nieuw plan. Om het effect van de promotionele ondersteuning (Musicxport.nl) nog meer te benutten, willen we met het nieuwe geld actief werken aan festivaloptredens van Nederlandse bands in het buitenland.” “Maar ja, als het eerste deel nu wegvalt, is dat zinloos natuurlijk” zegt Arda Gerkens van de SP. Zij is binnen de Haagse vestigingsmuren de Robin Hood van de popmuziek. Om de beleidschaos van alle ministeries rondom popmuziek op te lossen schreef ze al de beleidspopnota Oorverdovend En Hartverwarmend voor een uitgebalanceerde ondersteuning van de Nederlandse popmuziek. Die wordt in januari 2006 behandeld. Voor die tijd wil ze eerst alles uit de kast halen om Musicxport.nl overeind te houden. “Twee ministeries hebben miljoenen gereserveerd voor vergelijkbare projecten en noemen Musicxport.nl als het schoolvoorbeeld. Dan is het logisch dat het beste jongetje uit de klas ook mag doorstuderen.” Haar voorstel zal volgende week als amendement ingediend worden tijdens de besprekingen. Voor een meerderheid is de steun van het CDA nodig. Die reageerde achter de schermen niet afwijzend, maar ook niet direct instemmend. Ook de andere partijen willen voor de wedstrijd hun opstelling nog niet bekend maken. Wordt vervolgd.