In 2006 waarschijnlijk ook een Pop Pers Prijs-winnaar

Verschijning tijdschrift FRET blijft nagenoeg op peil

Eind 2004 kondigde het Nationaal Popinstituut aan een aantal activiteiten te moeten schrappen als gevolg van de subsidiekorting. Tijdens de opening van het popjaar op het Noorderslag-seminar in Groningen, heeft het instituut de soep al een beetje weten af te koelen: er is weer hoop op voortzetting van de Pop Pers Prijs. Popblad FRET verschijnt in 2005 negen keer en niet slecht zes keer zoals eerder aangekondigd.

Verschijning tijdschrift FRET blijft nagenoeg op peil

Het Nationaal Popinstituut (NPI) schreeuwde eind vorig jaar moord en brand: als de forse bezuiniging van tien procent op het budget van de ondersteunende instellingen werkelijk door zou gaan, betekende dat het einde van een heleboel dingen bij het NPI. Maar voor het tijdschrift FRET en de Pop Pers Prijs is er nog hoop, zo blijkt nu. De verschijningsfrequentie van het blad blijft nagenoeg op peil, de kans dat de popjournalistieke prijs ook in 2006 wordt uitgereikt is groot. NPI-directeur Jaap van Beusekom bevestigde in de wandelgangen van Noorderslag dat het instituut samen met Buma/Stemra en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) met goede hoop werkt aan het in stand houden van de Pop Pers Prijs. “We hebben na de opgelegde bezuiniging gekeken wat er boven het maaiveld uitsteekt. Daarbij was het directe belang van bijvoorbeeld de Pop Pers Prijs voor artiesten natuurlijk niet zo groot. Maar we vinden met zijn allen ook weer dat het wel heel belangrijk is en dat het feitelijk om een klein bedrag gaat”, aldus de directeur. Concreet is nog niet duidelijk wie het gat moet vullen dat valt nu het NPI niet meer kan opdraaien voor een deel van de kosten. Volgens George Knops van Buma/Stemra moet de prijs financieel wel door meerdere instituten gedragen worden. “Het is niet zo dat wij de rekening in ons eentje betalen nu het NPI moet bezuinigen.” Of de NVJ over de brug wil komen om de journalistieke prijs overeind te houden, is niet duidelijk. Volgens Van Beusekom moeten de komende maanden duidelijkheid scheppen. De voortzetting van het tijdschrift FRET is wel heel concreet. Dankzij "flink bedelen" bij de leveranciers (papier/drukkerij) is het volgens een FRET-medewerker toch mogelijk om met het nu beschikbare geld zeker negen nummers uit te brengen. "Hij wordt zelfs dikker!" In ruil daarvoor geeft het blad naar alle waarschijnlijkheid wel de glanzende kaft op. Daarnaast wil het NPI een aanvraag indienen bij het Fonds voor Podium Programmering en Marketing, zegt directeur Van Beusekom. "Het tijdschrift is tenslotte ook promotie en marketing van Nederlandse popmuziek. We voeren daar al gesprekken over met het fonds." Een bezuiniging die vooralsnog wel blijft staan, is de halvering van het budget voor de toursupportregeling, die bands financieel bijstaat bij verliesgevende tournees in het buitenland, van 130.000 euro naar ruim 60.000.