Geen geld voor Musicxport.nl

NPI: “Deze slag hebben we verloren”

De vaste kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW) stemde donderdag niet in met het vrijmaken van het benodigde geld om Musicxport.nl te redden. De kans dat het project dat Nederlandse bands in het buitenland ondersteunt blijft voortbestaan in de huidige vorm is daarmee een stuk kleiner geworden.

NPI: “Deze slag hebben we verloren”

Musicxport.nl, het ondersteuningsproject voor Nederlandse bands in het buitenland heeft een belangrijke slag verloren. Een amendement om de benodigde 227.000 euro voor de regeling veilig te stellen haalde het donderdagavond niet tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Het Nationaal Popinstituut en de Stichting Conamus, bedenkers en uitvoerders van de regeling, bespreken vrijdagmiddag of en hoe Musicxport.nl in 2006 kan worden voortgezet. “Het is heel erg vervelend,” zegt Jerney Kaagman van de Stichting Conamus: “We hebben enorm veel energie gestoken in het uitleggen van de situatie aan kamerleden. Maar het was niet genoeg.” Ook Arjen Davidse van het Nationaal Popinstituut is zwaar teleurgesteld: “We hebben deze slag verloren, zo simpel is het. De kans op structurele ondersteuning is nu nog maar heel klein.” Laatste mogelijkheid voor een meerjaren subsidie schuilt in de popmuzieknota, een initiatief van de SP. Die wordt half januari behandeld. Lukt ook dat niet, dan is de allerlaatste strohalm om überhaupt geld te krijgen de nota Cultuur en Economie. Het is deze nota, gemaakt door staatssecretaris van Cultuur Medy van der Laan en haar collega van Economische Zaken, die Musicxport.nl als het schoolvoorbeeld van een goed initiatief bestempelt. En dus kan het bijna niet anders, dat er in deze nota wel ruimte is voor het project, hoopt Davidse. Na het aanbieden van een manifest door muzikanten in november en vriendelijk knikkende kamerleden, boog de Tweede Kamer zich twee weken geleden voor het eerst over de begroting van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Daarin was geen geld gereserveerd voor Musicxport.nl, ondanks eerdere lovende woorden van het ministerie zelf en positief advies van de Raad voor Cultuur. Om alsnog de benodigde 227.000 euro binnen te halen voor het intact houden van de huidige regeling, diende de SP een amendement in. Dat haalde het donderdag echter niet. De linkse partijen waren allen voor, inclusief PvdA.. Maar met VVD en LPF als principiële tegenstanders was de steun van het CDA noodzakelijk. Na het debat twee weken geleden hield de partij zich achter de schermen nog op de vlakte. De lobby om het CDA overstag te krijgen, leek daarom niet kansloos. De hoop bleek echter vals. CDA-er Brinkel gaf donderdagavond net als de VVD en LPF aan niet binnen de cultuurnota met geld te willen schuiven voor individuele gevallen, zeker niet voor een bloeiende sector als de popmuziek. Het argument om niet te schuiven met geld werd door de partijen overigens niet op alle vlakken gebruikt. Twee weken geleden werd het ministerie wel gecorrigeerd met een amendement dat extra geld voor het Amsterdam Dance Event vroeg. Ook die aanvraag is vorig jaar positief beoordeeld door de Raad voor Cultuur, maar in de cultuurnota afgewezen door de staatssecretaris. Dankzij het amendement krijgt het dance evenement de komende drie jaar wel nog driehonderdduizend euro. De popmuzieknota van de SP wordt op 17 januari behandeld. Een datum voor de behandeling van de nota is nog niet bekend.