"Verbod op alcoholreclame bij jongerenmuziekzenders" al jaren oud

Persbericht Stiva subjectief geïnterpreteerd, kranten bakken lucht

Deze ochtend verscheen op vele internetbulletins en in de kranten het bericht dat MTV, TMF en The Box geen reclames mogen uitzenden voor alcoholhoudende dranken. Nieuws? Sinds 1990 onderschrijven producenten en drankimporteurs de Reclamecode voor alcoholhoudende drank. Het persbericht van Stichting Verantwoord Alcoholgebruik heeft een geheel andere strekking dan in de pers wordt gesuggereerd.

Persbericht Stiva subjectief geïnterpreteerd, kranten bakken lucht

“Jongerenzender mag geen reclame maken voor alcohol” kopte de Spits deze ochtend. “Als de zenders toch alcoholreclame uitzenden, wordt dat als een overtreding van de Reclamecode voor alcoholhoudende drank aangemerkt.” Vervolgens wordt uiteengezet welke zenders als jongerenzenders worden gekenmerkt: TMF, MTV, Nickelodeon, Jetix en The Box. Wanneer je het persbericht van Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (Stiva) van 1 augustus tot je neemt, is de toon enigszins suggestief van aard. Wat echter het geval is: Noch MTV, noch TMF, noch The Box zendt ooit reclame uit voor een alcoholhoudende drank, laat staan Nickelodeon en Jetix, wat echt kinderzenders zijn. De Stiva brengt net als ieder jaar cijfers uit als resultaat van een onderzoek dat Bureau Intomart uitvoert. Deze cijfers zijn gebaseerd op kijkcijfers van firma Kijkonderzoek in Amsterdam. Nelly Kalfs van Kijkonderzoek: “De term ‘jongerenzender’ definiëren wij niet. Wij geven resultaten van kijkers waarvan het profiel door de opdrachtgever wordt afgebakend. In dit geval is de term ‘jongerenzender’ bedoeld als zender die meer dan 25% minderjarigen, dus mensen jonger dan achttien jaar, bereikt in een jaar.” Jochem de Jong, woordvoerder van MTV Networks, snapt niet goed wat de nieuwswaarde is van het resultaat dat Stiva naar buiten brengt. “We vertonen nooit reclame voor drank, en dat is prima. Daar waar de jeugd betrokken is, moet je gewoon wegblijven met drankreclame. De kranten hadden dus beter kunnen schrijven: wéér geen alcoholreclame voor de jongerenzenders.” Zowel TMF en The Box vallen onder MTV Networks. Waarom heeft Stiva dan dit veredelde kijkcijferonderzoek de wereld ingeholpen? Stiva woordvoerster Ingrid van Engelshoven: “Je kan eruit opmaken dat áls deze zenders reclame voor alcohol zouden maken, een overtreding plaatsvindt.” De Reclamecode voor alcoholhoudende drank verbiedt onder meer overmatige of anderszins onverantwoorde consumptie uit te beelden of te suggereren. Maar een Mental Theo die voor TMF straalbezopen jongeren met rooddoorlopen ogen interviewt kan gewoon, want het heeft niks met reclame te maken. En: “De Code verbiedt voorts reclame voor alcoholhoudende drank te vertonen aan een publiek dat voor méér dan 25% bestaat uit personen jonger dan 18 jaar.” Maar of het gegeven van een tieneridool die in de Heineken Music Hall optreedt (wat in feite een grote reclamezuil is en zelfs zijn naam dankt aan een biermerk) daar ook onder valt, weet Ingrid van Engelshoven van Stiva niet. En is het daarom dat de Winnie de Poeh Show van afgelopen 6 mei verplaatst werd van de Heineken Music Hall naar de Pepsi Stage? De Heineken Music Hall blijft het antwoord schuldig.