3VOOR12/Arnhem-Nijmegen: "Private partij mag nieuw poppodium Nijmegen bouwen"

Lokale SP wenst wethouder succes met wakkerkussen Doornroosje

Al maanden wikt en weegt de Nijmeegse gemeenteraad over nieuwbouw van poppodium Doornroosje. Er is al enige tijd een beoogde nieuwe locatie, vlakbij het Centraal Station. Woensdag is de gemeenteraad akkoord gegaan met dat voorstel. Toch is het besluit niet definitief. Er moet nog een private investeerder gevonden worden.

Lokale SP wenst wethouder succes met wakkerkussen Doornroosje

Vorig jaar stemde de Nijmeegse gemeenteraad in met de nota 'Cultuur aan de Waal', waarin stond dat Nijmegen naast filmstad en cultuurhistorische stad ook (pop)muziekstad moet zijn. Doornroosje moet een 'regionale topper' worden met nieuwbouw waarin twee zalen komen met een capaciteit van 1100 en 400 bezoekers. Nieuwbouw is echter duur en de gemeente had niet voldoende investeringsbudget beschikbaar. Cultuurwethouder Ton Hirdes bedacht een creatieve oplossing en de gemeenteraad ging daar woensdagavond mee akkoord. Als een aanvullend onderzoek positief uitvalt, staat Doornroosje over een aantal jaar bij het station in Nijmegen. Toch schuilt er een gevaar. De nieuwbouw kost ongeveer 10 miljoen euro. De gemeente heeft 4,5 miljoen euro gereserveerd. Normaal gesproken wordt voor het restant subsidie gezocht bij andere overheden, maar die zoektocht leverde niets op. Toch wil Nijmegen een nieuw pand voor Doornroosje, dus is gekozen voor een andere constructie. Er wordt gezocht naar een private partij die de nieuwbouw wil financieren. De gemeentelijke 4,5 miljoen euro wordt niet gebruikt voor de investering, maar ingezet om het gebouw de komende tien tot vijftien jaar te huren voor Doornroosje. Er zijn al verschillende serieuze geïnteresseerden: vastgoedtakken van grote financiële instellingen. Het college van Burgemeester en Wethouders werkt deze constructie verder uit en brengt de kansen en risico's in kaart. Een voorstel van wethouder Hirdes om twee varianten te onderzoeken - private financiering van de nieuwbouw en van nieuwbouw en de programmering samen - haalde het niet. De gemeenteraad wil voor de programmering gebruik blijven maken van de kennis en ervaring van Doornroosje. Doornroosje moet trendsettend blijven, en niet trendvolgend worden. In juli is het plan verder uitgewerkt en als dat positief uitvalt, neemt de raad een definitief besluit. De vraag is natuurlijk wel wat er gebeurt als het bedrag van 4,5 euro miljoen op is. Dan kan de eigenaar het pand verhuren aan een partij waar hij meer aan kan verdienen. Weg pand, weg Doornroosje? Doornroosje-directeur Toine Tax: "Niemand kan voorspellen hoe de muziekwereld er over tien jaar uitziet. Misschien is de gemeente daarna bereid om opnieuw jaarlijks een bedrag aan huur te betalen. Of misschien kunnen we het dan zelf wel ophoesten. Liever dit risico dan helemaal niets doen." Tax wil nog niet te hard juichen. Het is een mooie stap voorwaarts, maar als in juli blijkt dat er te veel nadelen aan kleven, is Doornroosje terug bij af. Dan komt zelfs de optie om de programmering van Doornroosje te verzorgen op bestaande podia in de stad weer in beeld. Tax acht dat niet reëel. Al die podia en kroegen moeten dan geschikt worden gemaakt voor de apparatuur en voor brand- en veiligheidseisen. Bovendien heb je geen zaal voor 1100 man. De gemeenteraad stemde met een ruime meerderheid voor het voorstel. De SP wenst wethouder Hirdes veel succes met het wakker kussen van Doornroosje. De drukke publieke tribune beloonde het besluit met een applaus.