Een rooskleurige toekomst voor Colorful Radio

Optimisme ondanks negatieve conclusie Commissariaat voor de Media

De Publieke Omroep gaat in beroep tegen het negatieve advies over Colorful Radio van het Commissariaat voor de Media. Met haar muziekaanbod mikt het jonge kabelstation vooral op stadsjongeren en allochtonen die tuk zijn op hip hop en r ‘n’ b. Volgens het Commissariaat ontloopt de Publieke Omroep hiermee haar hoofdtaak om met de bestaande radionetten minderheden aan te spreken. De omroep zal het hier niet bij laten: “We zullen nu onze plannen verhelderen”.

Optimisme ondanks negatieve conclusie Commissariaat voor de Media

Colorful Radio was een commerciële radiozender tot die overgenomen werd door de Publieke Omroep. De overname was en is nog steeds omstreden. Maandag oordeelde het Commissariaat voor de Media dat Colorful in haar huidige vorm indruist tegen de Mediawet. Die laat themakanalen, als zogenaamde neventaak toe. Het Commissariaat vreest dat Colorful Radio het minderhedenaanbod als hoofdtaak van de Publieke Omroep kan verschralen. Woordvoerder Jeroen Wassenberg: “De Publieke Omroep zal een bezwaarschrift indienen tegen de beslissing”. Zo kan Colorful Radio voorlopig blijven uitzenden. Om de conclusie van het Commissariaat aan te vechten, zal de omroep bovendien beroep aantekenen. “Blijkbaar zijn we niet helder genoeg geweest en moeten we onze plannen nu verhelderen en gedetailleerder uitwerken. Er staat immers veel op het spel.” De lokale urbanzender FunX haalde vorig jaar haar gelijk in een soortgelijke zaak. Daarom blijft Rob Heukels, programmaleider radio van de NPS, optimistisch en gelooft hij sterk in de herformulering. Colorful Radio denkt er althans niet aan het roer fors om te gooien. “Het is en blijft in de eerste plaats een muziekstation. Tegen september willen we daarnaast een draagvlak creëren voor informatieve programma’s, zoals het de NPS betaamt.” “Als je het nu heel zwart-wit stelt zijn er nu twee werelden: 3FM is de witte popzender voor de plattelandsjeugd en in de steden is er vraag naar zwarte jongerenzenders. Het is een gat in de markt waarbij de Publieke Omroep, naast de commerciëlen, de plicht heeft aanwezig te zijn. De allochtone stadsjongeren daarbij betrekken, dat is mijn bedoeling”, aldus een goedlachse Heukels.