VNP wil CAO voor podiumsector

Brainstormsessie over Cultuurnota 2005-2008

De Vereniging Nederlandse Poppodia (VNP) gaat zich sterk maken voor een CAO voor de podiumsector. Op dit moment regelt ieder podium haar eigen arbeidsvoorwaarden, waardoor er grote verschillen per podium zijn. Bij veel podia is er behoefte aan een collectieve arbeidsovereenkomst. Dat bleek gisteren tijdens een brainstormsessie van de VNP, die werd gehouden naar aanleiding van de Cultuurnota 2005-2008. Andere speerpunten zijn het professionaliseren van de sector en het beheersbaar maken van regelgeving.

Brainstormsessie over Cultuurnota 2005-2008

De Vereniging Nederlandse Poppodia (VNP) wil een CAO voor de podiumsector in het leven roepen. Het voorstel daartoe heeft de VNP gisteren voorgelegd aan directeuren, programmeurs en PR-medewerkers van podia tijdens een brainstormsessie over de Cultuurnota 2005-2008. "Het blijkt dat er grote behoefte is aan een op de sector toegepaste CAO. Iedereen die aanwezig was, heeft het plan onderschreven", stelt Siebe Weide, voorzitter van de VNP. Andere punten die aan de orde kwamen tijdens de sessie zijn het terugdringen van de regelgeving en het professionaliseren van de sector. De Cultuurnota wordt elke vier jaar opnieuw vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Verschillende instellingen krijgen vervolgens elk jaar subsidie conform de Cultuurnota. Hierbij valt te denken aan concertzalen, musea, kunstenaars of dienstverlende en informatieverstekkende instellingen als de VNP of het Nationaal Pop Instituut. In de Cultuurnota van 2005-2008 is 19 miljoen euro minder beschikbaar. Staatssecretaris Van der Laan heeft gezegd dat ze de kunstenaars zelf zoveel mogelijk wil ontzien bij het bezuinigen. Wel wil ze gaan snijden in 'institutionele overhead' oftewel instellingen die niet zelf kunst maken. Iedereen die subsidie wil uit de Cultuurnota moet voor 1 december zijn aanvraag hebben ingediend. Met de brainstormsessie wilde de VNP kijken of zij met haar plannen om de goede weg is. Een van die plannen is dus de CAO voor de podiumsector. Op dit moment bestaat er geen CAO voor podia. Ieder podium regelt nu haar eigen arbeidsvoorwaarden, waardoor er grote verschillen per podia zijn. "Het is eigenlijk heel vreemd dat deze sector nog geen CAO heeft, want in Nederland heeft bijna elke sector een CAO", vindt Weide. "Er is nu behoefte aan helderheid." Het invoeren van een CAO is een langdurig proces volgens Weide. "Reken maar dat het twee tot drie jaar duurt. Je moet met podia praten, vakbonden, ministeries, enzovoort. En als het eenmaal zover is, moeten podia ook nog wennen aan het toepassen ervan. Maar dat hebben we er voor over. Daarom zal de VNP de CAO zeker vemelden op de subsidieaanvraag Cultuurnota. Als we het goed willen doen, moet de overheid er ten slotte ook geld in steken." De VNP is tevreden over de aangekondigde plannen van de staatssecretaris, maar ziet de Cultuurnota ook een beetje met angst tegemoet. "Van der Laan wil net als wij de professionaliteit bevorderen en de regelgeving terugdringen. Maar ze wil ook snijden in de bureaucratie, waar wij onder vallen. Dat geeft een gemengd gevoel", stelt Weide. Toch denkt hij dat de popindustrie een goeie heeft aan Van der Laan. "Het beleid dat haar collega's voeren heeft sterkere gevolgen voor de sector dan wat zij zelf doet. Denk aan de Arbo-wetgeving of de bezuiniging op het Gemeentefonds. Gelukkig heeft zij gesteld dat overheden meer moeten samenwerken. Dat coördineren lijkt me een mooie taak voor de staatssecretaris."