Tijdelijk rust voor Doornroosje

“We zien gelukkig dat de gemeente Nijmegen ons probeert te steunen, maar het is nog niet genoeg om ons echt uit de problemen te helpen“

Doornroosje directeur Toine Tax is blij: de gemeente Nijmegen heeft de jaarlijkse subsidie voor het podium structureel verdubbeld tot 550.000 euro. Maar om helemaal uit de problemen te raken heeft het podium jaarlijks nog drieënhalve ton euro nodig.

“We zien gelukkig dat de gemeente Nijmegen ons probeert te steunen, maar het is nog niet genoeg om ons echt uit de problemen te helpen“

De gemeente Nijmegen heeft de subsidie van zijn podium Doornroosje structureel verhoogd tot 550.000 euro per jaar. Hoewel het podium jaarlijks 9 ton euro nodig heeft om ook het probleem rond de gesubsidieerde arbeidskrachten op te lossen is directeur Toine Tax tevreden. “In deze tijd van een dalende conjunctuur is onze subsidie verdubbeld. Daar kun je alleen maar blij om zijn. We zien gelukkig dat de gemeente Doornroosje probeert te steunen, maar het is nog niet genoeg om ons echt uit de problemen te helpen. Als de Melkertbanen verdwijnen moeten zullen de loonkosten stijgen, waardoor ons exploitatietekort juist weer zal toenemen.” De Partij van de Arbeid, die eerder nog een voorstel deed om Doornroosje te sluiten, steunde uiteindelijk het plan van het college om de structurele steun te verdubbelen en de opdracht te verstrekken op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. “Immers, het huidige pand is volledig afgeschreven. Daarnaast zijn we al ruim 10 jaar bezig met een mogelijke verhuizing en hebben we eigenlijk tien jaar achterstallig onderhoud. Het pand is dus ook uitgewoond”, licht Tax toe. De onderhandelingen over de nieuwe locatie gaan gewoon door. “Alles is nog mogelijk: nieuwbouw of een bestaand pand, klein of groot. Het zal afhangen van de prijs van de locatie”, aldus Tax.