PvdA wil Doornroosje sluiten

“Wij willen juist vernieuwende popmuziek laten zien”

Het gaat al een paar jaar niet helemaal lekker met Doornroosje. En dat terwijl er in 2000 juist was besloten tot nieuwbouw. De jaarlijkse subsidie van ruim 288.000 euro subsidie blijkt niet genoeg en dus zocht men naar een structurele oplossing. Omdat het niet helemaal duidelijk werd waar de door het college beloofde 550.000 euro vandaan moest komen besloten de coalitiepartijen elk een eigen voorstel te doen. Dat van PvdA-fractielid Renate Bos is wel heel rigoureus: “Doornroosje moet sluiten.”

“Wij willen juist vernieuwende popmuziek laten zien”

Als het aan het Nijmeegse PvdA-fractielid Renate Bos ligt, moet poppodium Doornroosje sluiten. Dat meldt de Nijmeegse PvdA-fractie op haar website. De partij ziet haar rigoureuze plan als een alternatief voor het voorstel van het college waarin gepleit voor subsidieverhoging en nieuwbouw voor het podium. In 2000 besloot de raad tot nieuwbouw voor Doornroosje en er was zelfs al 4.5 miljoen euro apart gelegd. Maar de afgelopen twee jaar ging het niet goed met het podium en moest er naast 288.000 euro subsidie extra geld bij. De gemeenteraad zocht naar een structurele oplossing voor het podium en wilde een jaarlijkse subsidie van 550.000 euro. Omdat het niet geheel duidelijk was waar dat geld vandaan moest komen besloten de coalitiepartijen nieuwe voorstellen te doen. Het ene voorstel werd gedaan door SP en Groen Links. In dit ambitieuze plan staat voorop dat Doornroosje het centrale podium voor Oost Nederland wordt. Om dit te realiseren is jaarlijks negen ton nodig dat grotendeels van de begrotingen van bestaande instellingen wordt afgesnoept. In het plan van coalitiegenoot PvdA, dat door Bos is gemaakt, wordt uitgegaan van het huidige subsidieniveau van 288.000 euro. Het plan spreekt over ontmanteling van Doornroosje als instelling en het aanstellen van een programmeur om popconcerten in Nijmegen op verschillende plekken te organiseren. De bestaande stichting moet daarvoor omgevormd worden tot een kleine organisatie met één of twee werknemers. Bos kijkt wat je kunt doen met dat bedrag: “Het is moeilijk te stellen dat een stad als Nijmegen een podium als Doornroosje nodig heeft. Arnhem en Deventer zijn ook al bezig om hét poppodium van het oosten te bouwen. Het slechte aan de huidige nieuwbouwplannen is dat er niet eens rekening wordt gehouden met oefenruimtes. Dat is slecht.” “Je kunt wel een nieuwe zaal bouwen maar dan blijft er niet veel geld over voor een interessante programmering. Je dwingt daarmee een zaal commercieel te boeken en dat is natuurlijk niet de bedoeling. We willen juist vernieuwende popmuziek laten zien”, aldus Bos. Woensdag 2 april vergadert de raadscommissie over de ingediende plannen. Doornroosje roept via haar website iedereen op om volgende week woensdag plaats te nemen op de publieke tribune, omdat het –zo staat op de site- “van doorslaggevende betekenis is dat hier veel mensen aanwezig zijn.” Bij Doornroosje was niemand voor commentaar aanwezig. Meer informatie vind je wel op de website van Doornroosje.