NTG houdt cashflow op peil door freelancers later uit te betalen

Directeur Postmus: “het gaat helemaal niet zo slecht”

Terwijl het Engelse muzieblad Muzik ten onder gaat door een tekort aan advertentie-inkomsten, ziet de Nederlandse uitgever NTG haar advertentie-volume stijgen. Recessie, waar dan? Directeur Clement Postmus: “Het gaat zo slecht niet.” Al moest hij wel bekennen dat de freelancers sinds kort iets later uitbetaald krijgen “om de cashflow op peil te houden.”

Directeur Postmus: “het gaat helemaal niet zo slecht”

In de wandelgangen der freelancers is de laatste tijd een hoop geknor te horen. Reden: uitgever Nederlandse Tijdschriften Groep (NTG) zou erg traag zijn met haar betalingen aan recensenten. Clement Postmus weet precies waar dat geknor vandaan komt: “We zijn lean and mean. In deze moeilijke tijden waarin we ook gewoon cashflow nodig hebben voor de investeringen, vragen wij onze freelancers een betalingstermijn van 60 dagen in plaats van de gebruikelijke 30.” Postmus gebruikt de extra financiële ruimte o.a. voor wervingsacties: “In principe maken de abonnementen de totale cashflow van een tijdschrift als Oor rond. Die titel heeft er 17.000. We wilden daar dit jaar 1400 bij krijgen. Dat is helaas nog niet gelukt, we zitten nu op de 200. Om de aanwas weer op gang te krijgen hebben we meer acties en dus ook meer geld nodig. Geld dat natuurlijk weer terugkomt als het aantal abonnees straks groeit.” Ondanks deze aanpassing in de afspraken met freelancers, zit de NTG niet in financiële problemen volgens Postmus: “Het gaat helemaal zo slecht niet met onze tijdschriften. Ons belangrijkste blad Oor moest als gevolg van de tabakswet, die reclame voor rookwaren per 1 januari 2003 verbiedt, een verlies van 21 procent goedmaken bij de advertenties. Dat is heel goed gelukt. We hebben met het blad een switch gemaakt naar meer lifestyle achtige adverteerders en zitten nu op 26 procent nieuwe adverteerders.” Die switch naar andere adverteerders was een noodzaak, geeft de directeur toe: “Het gaat veel minder met de platenmaatschappijen, ze staan erg onder druk en besteden veel minder aan tijdschriftadvertenties.” Ook NTG-tijdschrift Aloha wist het verlies van de tabaksadvertenties goed te maken en steeg zelfs in absolute cijfers met 22 procent. Daarnaast nam ook het aantal abonnees met 20 procent toe. Postmus: “Ik snap er niks van. Misschien komt het door de vergrijzing, want Aloha is niet een blad voor de kids. Feit is dat het blad het heel goed doet. Echt, ik heb niet zoveel te klagen.”