Vrije frequenties voor etherpiraten nobel maar belachelijk

Omroepen en Commissariaat wijzen plan kamer resoluut af

Het voorstel om vrije lokale etherfrequenties toe te kennen aan piraten stuit buiten de Tweede Kamer op grote weerstand. Publieke èn commerciële omroepen èn het Commissariaat voor de Media zijn eensgezind in hun afwijzing van zo’n cadeautje voor de ‘vrije radio’ in Nederland. “Als je de zaken in de ether eindelijk op orde hebt, ga je geen gedoogzone voor piraten creëren”

Omroepen en Commissariaat wijzen plan kamer resoluut af

Zoals eerder gemeld op 3VOOR12 hebben piraten die hun zinnen zetten op vrije etherfrequenties veel kamerleden aan hun zijde. Na het zomerreces laat het ministerie van EZ de kamer weten of er nog frequenties beschikbaar zijn en of de plannen ook juridisch uitvoerbaar zijn. Volgens de illegale ‘vrije radio’s’ zullen metingen binnenkort aantonen dat er nog ruimte op de FM-band is. Los van de uitkomsten van alle onderzoeken is één ding duidelijk: buiten de kamer is er veel weerstand tegen het toekennen van frequenties aan etherpiraten. Pieter de Wit, directeur van de OLON (belangenorganisatie van de publieke lokale omroepen): “De plannen van de kamer zijn misschien nobel maar ook vaag en ondoordacht.” Hij wijst erop dat de overheid publieke omroep op lokaal niveau ruim vijftien jaar geleden heeft geïntroduceerd, juist om de piraten een legale mogelijkheid te bieden hun radioliefhebberij te bedrijven. Bij de ruim 340 publieke lokale omroepen werken volgens de Wit inmiddels al duizenden mensen die hun ‘roots’ in de piraterij hebben liggen. Hij vreest een leegloop bij de publieke omroepen als de piraten een nieuwe legale plek verwerven. Daar kunnen ze immers in alle vrijheid gezellig plaatjes draaien, terwijl de lokale omroepen gelet op hun publieke status wettelijke programmavoorschriften moeten respecteren. De Mediawet eist immers dat hun programma’s voor minimaal 50% uit lokale informatie, educatie en cultuur moeten bestaan. De Wit ziet nog meer bezwaren: “Je moet erop toezien dat er geen oneerlijke concurrentie met de ander omroepen plaatsvindt. De piraten mogen nu dan wel in meerderheid bestaan uit niet-commerciële ingestelde radioliefhebbers. De verleiding tot het uitzenden van reclame zal groot zijn. In Duitsland en België is gebleken dat gelegaliseerde piraten heel snel in de greep van commerciële partijen komen en ketenvorming plaatsvindt.” Hij krijgt bijval van zijn collega Mas Boom, directeur van de NLCR (belangenorganisatie van niet-landelijke commerciële omroepen). “Het kan niet zo zijn dat - in de ogen van de overheid sympathieke - etherpiraten gratis frequenties krijgen terwijl commerciële radiostations daarvoor diep in de buidel moeten tasten. En dat terwijl ze op dezelfde lokale markt opereren. Dat is echt de wereld op zijn kop. Als dat staat te gebeuren, word ik ook weer lekker piraat.” Ook Lennart van der Meulen commissaris bij het Commissariaat voor de Media, toezichthouder en verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan publieke en commerciële omroepen in Nederland, ziet helemaal niets in het plan. “Het lijkt nobel maar het is volslagen belachelijk. Het heeft meer dan tien jaar gekost om de frequentieruimte in Nederland efficiënt in te delen. We hebben net een ingewikkelde uitgifteprocedure achter de rug waarbij ook de regionale commerciële omroepen veel geld hebben moeten neerleggen voor etherfrequenties. In ruil voor een frequentie zijn ze zelfs verplicht om een minimumpercentage van regionale programma’s uit te zenden. “Als je de zaken in de ether eindelijk op orde hebt, ga je toch geen half legale gedoogzone voor piraten creëren?” We hebben in Nederland een duaal bestel, als je als piraat legaal omroep wil bedrijven moet je kiezen voor een bestaan als publieke of commerciële omroep met alle bijbehorende verplichtingen.” In september laat EZ weten welke technische en juridische implicaties verbonden zijn aan het plan van de kamer. Als het ministerie zich ook maar iets gelegen laat liggen aan de bezwaren die leven in de omroepsector, lijken de kaarten slecht geschud voor de etherpiraten in Nederland.