Lights Out

De popmuzikale neerslag van de Vietnam-oorlog

Onder de naam 'Lights Out' hebben Stoffer & Bentz (Martijn Stoffer en Roel Bentz van den Berg) een vijftal muziekspecials samengesteld, die de popmuzikale neer- en weerslag weergeven van de oorlog in Vietnam. Specials die tot eind augustus op de vrijdagavond bij De Avonden (747AM) te horen zijn en nu ook online opvraagbaar zijn via 3VOOR12.

De popmuzikale neerslag van de Vietnam-oorlog

De oorlog in Vietnam wordt wel aangeduid als de eerste rock ‘n’ roll-oorlog - niet alleen in die zin dat het (van Amerikaanse zijde, althans) de kinderen van de rock ’n’ roll waren die hun leven op het spel zetten, maar ook omdat hij in alle toonaarden van de popmuziek is bezongen, van folk tot deep soul en van doowop tot garage-rock. Over die, zowel muzikaal, politiek als emotioneel uiterst gevarieerde popmuzikale neer- en weerslag van de Vietnam-oorlog hebben Stoffer & Bentz (Martijn Stoffer en Roel Bentz van den Berg) onder de samenvattende titel Lights Out een vijftal muziekspecials samengesteld, die elk een eigen accent dragen. De eerste aflevering vormt de algemene inleiding, in de vier andere gaat het achtereenvolgens over Vietnam in de soul-muziek (het zwarte deel van de bevolking was zwaar oververtegenwoordigd in het Amerikaanse leger), het Protest versus het Patrotisme, songs in de vorm van Brieven uit Vietnam en tenslotte over het lot van de Vietnam-veteranen, de Vietvets, die in tegenstelling tot hun latere collega’s uit bijvoorbeelde de Golf-oorlogen bij hun thuiskomst met de nek werden aangekeken (‘Wij waren onwilligen in dienst van incompetenten om iets zinloos te doen voor ondankbaren,’ zoals een van hen aan zijn vader schreef) en vaak tot op de dag vandaag nog geplaagd worden door huiveringwekkende flashbacks naar het beest in de jungle.