Nieuw kabinet wil geen veiling etherfrequenties

Jan Hoogesteijn: 'Het kabinet is een klein kind dat haar zin wil hebben'

Wie dacht dat de strijd om de radiofrequenties verleden tijd was, heeft het mis. Sprak de bestuursrechter eind juli nog het vonnis uit dat de vergelijkende toets van de baan is, nu wil het nieuwe kabinet-Balkenende de rechter vragen deze te herzien.

Jan Hoogesteijn: 'Het kabinet is een klein kind dat haar zin wil hebben'

Op 24 juli 2002 gelastte de bestuursrechter het kabinet de vergelijkende toets stop te zetten en over te gaan tot een veiling van de etherfrequenties. Maar de nieuwe ministers leggen zich bij deze uitspraak niet neer. Hier is Jan Hoogesteijn, directeur Radio Veronica totaal niet blij mee. "Dit is volslagen idioot! Ze negeren compleet de uitspraak van een bestuursrechter. Je kunt het kabinet nu het beste vergelijken met een klein kind dat verliest bij een potje mens-erger-je-niet en eigen spelregels verzint om alsnog te winnen," aldus Hoogesteijn. De directeur vestigt daarom nu ook zijn hoop op een nieuwe uitspraak van de bestuursrechter. Een kwestie van de eigen zin doordrijven? Het ministerie van Economische Zaken meent van niet: "De keuze voor de vergelijkende toets lag al ten tijde van het vorige kabinet vast in het regeerakkoord. En dus wil men daar nu ook mee doorgaan. Er is goed onderzocht wat de mogelijkheden zijn. Zo blijkt dat wanneer tot veilen wordt overgegaan, er heel wat wetten en regeltjes aangepast zullen moeten worden. Dat maakt de zaak dus zeer complex." De strijd om de etherfrequenties is dan ook al een langlopende zaak. Na jaren van overleg, koos het vorige kabinet begin dit jaar voor een tijdelijke oplossing voor de herverdeling van de radiofrequenties. Vergunningen zouden voorlopig verdeeld worden met behulp van een vergelijkende toets. Van de zeven zittende partijen werden de vergunningen verlengd en twee nieuwkomers kregen (via de vergelijkende toets) een plaats in de ether. Een aantal radiostations was het hier niet mee eens. Het zou volgens hen nog moeilijker worden een plek in de ether te bemachtigen en spanden een kort geding aan. De bestuursrechter gaf hen gelijk en gelastte de overheid om de toets stop te zetten en over te gaan tot een veiling. Hij baseerde zijn uitspraak o.a. op het feit dat het onduidelijk was welke maatschappelijke belangen moeten meespelen in de toets. Geen veranderingen dus voor een eventuele veiling, maar ondertussen heeft de regering wél op advies van de Raad van State de Frequentiewet aangepast voor de toets. In een brief aan de Tweede Kamer op woensdag 11 september, lijken de plannen dan ook al vast te liggen. Zo wil het kabinet de commerciële radiostations uiterlijk september 2003 een nieuwe frequentie geven. Voor 1 januari zal echter de verdeling van de etherfrequenties duidelijk moeten zijn via de toets. Tot die tijd zullen er geen nieuwe plekken weggegeven worden. Ondanks de brief zegt het ministerie toch nog niet op de zaken vooruit te lopen. Ook niet op iets als schadeclaims. Hoogesteijn heeft echter de bestuursrechter gevraagd het vonnis te verzwaren met een dwangsom: iedere dag van overtreding moet er een nader te bepalen bedrag op tafel worden gelegd. Weigert het kabinet over te gaan tot veilen, dan dient de directeur een schadeclaim in die – naar eigen zeggen – tientallen miljoenen euro’s kan gaan bedragen. Het ministerie reageert daar nog kalm op: "Zover is het nog niet. Het is dus ook nog niet mogelijk om daar iets zinnigs over te zeggen." De eerstvolgende stap is in ieder geval de bepaling van een nieuwe zittingsdatum. Het enige wat beide partijen nu kunnen doen is afwachten. Hopelijk niet jaren.