Taskforce culturele sector vraagt om herstelplan en perspectief

Lobbygroep berekent schade op 2,6 miljard

De cultuur in Nederland heeft niet alleen steun nodig, maar toch vooral perspectief. Dat schrijft de Taskforce Culturele en Creatieve Sector in een brief aan de Tweede Kamer. Waar het openbare leven steeds meer op gang komt, moeten cultuurinstellingen het voorlopig doen met kruimels. Zo mogen theaters en popzalen dertig bezoekers per voorstelling ontvangen als ze afstand van elkaar houden, en dat is verre van rendabel. Intussen lopen de schulden op en biedt de minister geen perspectief. 

In de brief staat: ’Hoewel wij in elke brief en elk verhaal het liefst ingaan op de onschatbare immateriële waarde van kunst en cultuur, presenteren wij u eerst de cijfers uit ons onderzoek. In april wezen wij u op de, voor velen verrassende, grote bijdrage van de culturele en creatieve sector aan onze economie, met een aandeel van 3,7% in het bbp, en van 4,7% in de werkgelegenheid; er zijn 344.000 werkenden en 550.000 vrijwilligers actief in sector.'

'De strikte protocollen die als voorwaarden zijn gesteld voor heropening beperken de bezoekcapaciteit. In 2020 resteert een capaciteit van slechts 15% tot 25% en in sommige sectoren leidt werken conform protocol tot aanzienlijke meerkosten, vanwege de extra tijd die ermee is gemoeid. Het jaar 2021 zal, rekening houdend met vele (onbekende) variabelen, een verwachte bezoekcapaciteit laten zien van 25% tot 50%.’

Mocht aan de situatie niets veranderen, dan zal de schade voor de sector oplopen tot 2,6 miljard euro, terwijl overheidsmaatregelen hooguit 600 miljoen euro opvangen. Zo ontstaat een gat, waar op dit moment geen oplossing voor is. De Taskforce vraagt dan ook om een aantal maatregelen, waaronder verlenging van de huidige steunpakketten, hulp aan gemeenten om de fijnmazige infrastructuur in stand te houden, een Nationaal Herstelfonds dat investering in cultuur makkelijker maakt, en vooral: perspectief. ‘Gezondheid eerst, maar stel de culturele sector in staat om - met gebruikmaking van inventieve oplossingen - veilig, verantwoord én gastvrij bezoekers te ontvangen bij voorstellingen, tentoonstellingen en evenementen. Met een schat aan ervaring in het ontvangen en begeleiden van publiek, met de in jaren opgebouwde kennis (bijvoorbeeld over ruimtegebruik en ventilatiesystemen) kunnen wij sneller dan de nu geplande routekaart van het kabinet, verder heropenen. Geef ons deze ruimte.’

Vanavond maakt het kabinet bekend hoe de versoepeling van de coronamaatregelen er de komende maanden uit zal zien. Gisteren al kwam naar buiten dat het kabinet het maximum van honderd bezoekers bij samenkomsten loslaat, zolang mensen afstand houden. Dat biedt iets van ademruimte, maar nog niet genoeg voor een rendabel cultureel leven.

 

#news
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12