RIVM wil lager geluidsniveau voor concerten, festivals en clubs

Rijksinstituut adviseert maximum van 102 decibel, maar gaan we dat merken?

Het geluid in onder andere poppodia, festivals, kroegen en clubs mag wel wat zachter, vindt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat uiten zij in een advies aan het ministerie van Volksgezondheid, waarin ze pleiten voor een maximum van 102 decibel. In Nederland is er namelijk geen landelijke wet- of regelgeving die muziekliefhebbers beschermt tegen hoorschade.

Wel is er een convenant. Hierin staan bindende, onderlinge afspraken. Een van die afspraken gaat over het maximum aantal decibel. In het convenant is dat 103 dB, het RIVM adviseert een norm van 102 dB voor muzieklocaties. Dit convenant loopt af in juli. ‘We hopen dat de staatssecretaris het convenant met ons wil verlengen’, zegt Kees Lamers van Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) erover. ‘We hebben als sector al enorm veel bereikt. De afgelopen jaren is de norm van 103 dB gehanteerd en het duurde een aantal jaar voor dit getal in de hoofden van de technici en artiesten zat. Het zal met een verandering weer een tijd duren voor dit landt.’

Lamers verwacht dat het bijstellen van het maximum volume met een decibel waarschijnlijk nauwelijks merkbaar zal zijn voor het publiek: 'Het zit vaak ruim onder de grens van 103 dB.’

Preventie op gehoorschade is sowieso een belangrijke issue voor de VNPF. ‘Die decibels zijn natuurlijk maar een onderdeel van het hele verhaal. Het is ook belangrijk om bezoekers in te lichten en oordoppen beschikbaar te stellen. Er is hier al meer bewustwording over dan vier jaar geleden.’ Het advies van het RIVM is niet alleen gericht op poppodia en festivals, maar op alle gelegenheden waar muziek te horen is. ‘Het is erg goed dat ook clubs, discotheken en cafes expliciet worden benoemd. Zij worden vaak een beetje vergeten als het aankomt op preventie van hoorschade. Ik hoop dat die bewustwording ook daar gaat plaatsvinden.’

#news
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12