Steunfonds rechtensector gevuld met 10 miljoen

Minister OCW verdubbelt bedrag dat rechtenorganisaties bij elkaar leggen

De rechtenorganisaties in de cultuursector hebben 10 miljoen euro bij elkaar verzameld voor een noodfonds. De helft daarvan komt van de belangrijkste incassobedrijven van rechten, Buma/Stemra, Sena, NORMA, LIRA, VEVAM en Pictoright, de andere helft wordt bijgelegd door minister Van Engelshoven van OCW. Het is een druppel op een gloeiende plaat, maar ook een eerste alternatief voor het noodpakket van 300 miljoen dat Van Engelhoven eerder bekend maakte. Dat gaat vrijwel volledig naar gesubsidieerde instellingen, terwijl op deze gelden wel individuele makers aanspraak kunnen maken.

Die 10 miljoen wordt niet via een generieke sleutel verdeeld, maar komt terecht in verschillende regelingen, toegesneden op de achterban van de verschillende organisaties. Bij het Sena Muziekproductiefonds kunnen bijvoorbeeld alle musici aankloppen die professioneel actief zijn, het Noodfonds Muziek is bestemd voor de middengroepen van musici, die tussen een minimaal en een maximaal bedrag aan rechtergelden hebben ontvangen over 2019. Ook Buma en Buma Cultuur gaan een deel van het geld verdelen. Het doel van de overheidsbijdrage is om het creatieve proces van de totstandbrenging van (nieuwe) werken (boeken, journalistieke werken, beeld, muziek en films) te stimuleren.

Erwin Angad-Gaur, voorzitter van Platform Makers, zegt: 'Uiteraard zijn we blij met de bijdrage van het ministerie en met de bereidheid van alle betrokken CBO’s zich voor hun rechthebbenden in te zetten. We beseffen daarbij dat op meer dan honderdduizend getroffen zzp’ers in de cultuursector 10 miljoen euro de nood uiteraard bij lange na niet kan ledigen. Toch hopen wij hiermee een klein verschil te kunnen maken door makers in staat te stellen te blijven creëren en te werken aan een herstart van de sector. Door gericht en met oog voor diversiteit in meerdere projecten en fondsen bijdragen te bieden.'

#news
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12