Cultuurfondsen maken 15 miljoen extra vrij

Steun voor makers en instellingen

De zes grote rijkscultuurfondsen hebben samen 15 miljoen extra vrij gemaakt voor ondersteuning in de coronacrisis. Het gaat om het Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Nederlands Letterenfonds, Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fonds voor Cultuurparticipatie. Zij zijn normaal gesproken aangewezen om meerjarige subsidies en projectsubsidies te verstrekken aan instellingen en makers in hun specifieke gebied. Het extra geld komt bovenop de 300 miljoen die minister Van Engelshoven eerder al voor de cultuursector uittrok, en naast aanpassingen in het beleid die de fondsen al deden, zoals coulance met betrekking tot de subsidie-eisen.

Voor de popmuziek zijn vooral het Fonds Cultuurparticipatie en het Fonds Podiumkunsten van belang. Met de nieuwe tijdelijke regeling ‘Balkonscènes’ ondersteunt het Fonds Podiumkunsten 'initiatieven die kleinschalige live-ervaringen binnen de huidige beperkingen toch mogelijk maken. De regeling is vooral gericht op individuele podiumkunstenaars zoals regisseurs, acteurs, choreografen, dansers, musici maar ook muziek- en theaterauteurs. Er is hiervoor een budget beschikbaar van € 500.000.' 

Bovendien heeft het Fonds heeft veel meer aanvragen ontvangen voor de regelingen 'Werkbijdrage muziekauteur' en 'Werkbijdrage theatertekst' en verhoogt daarom het beschikbare budget voor beide regelingen naar een totaalbedrag van €607.000.

#news
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12