Bliksem en Ynfamia in de PIT

Fotoverslag

Kelly Thans ,

Bliksem en Ynfamia speelden afgelopen weekend in de PIT. Onze fotografe Kelly Thans ging een kijkje nemen en maakte dit fotoverslag.