Muziekpaleis: Vredenburg-zaal toch ingrijpender renoveren Muziekpaleis: Vredenburg-zaal toch ingrijpender renoveren

Nog onduidelijk in hoeverre bouwkosten en vertraging oplopen

, Ingmar Griffioen

Muziekpaleis: Vredenburg-zaal toch ingrijpender renoveren

Nog onduidelijk in hoeverre bouwkosten en vertraging oplopen

Ingmar Griffioen ,

Voor de bouw van het Muziekpaleis in Utrecht moet de grote zaal van het oude Vredenburg ingrijpender gerenoveerd worden dan begroot is. Dat blijkt uit de vrijdag gepresenteerde voortgangsrapportage Muziekpaleis. De grote zaal is het enige overblijfsel van het oude Vredenburg. Het Muziekpaleis wordt er als het ware overheen gebouwd.

Nog onduidelijk in hoeverre bouwkosten en vertraging oplopen

Voor de bouw van het Muziekpaleis in Utrecht moet de grote zaal van het oude Vredenburg ingrijpender gerenoveerd worden dan begroot is. Dat blijkt uit de vrijdag gepresenteerde Voortgangsrapportage Muziekpaleis. De grote zaal is het enige overblijfsel van het oude Vredenburg. Het Muziekpaleis wordt er als het ware overheen gebouwd.

De rapportage meldt: "In het beschikbare krediet is rekening gehouden met een beperkte renovatie van het bestaande gebouw (grote zaal). Bij de voorbereiding van de renovatiewerkzaamheden is gebleken dat er meer nodig is om de oudbouw goed bij de nieuwbouw te laten aansluiten. Langere leegstand heeft het gebouw sneller doen verouderen." De Projectorganisatie Stationsgebied moet nu het probleem in kaart brengen en met voorstellen komen. "De architect en aannemer zijn gevraagd een nieuwe opname te maken van de werkzaamheden en een bijbehorende herziene raming inclusief het strippen tot op het casco en het opnieuw opbouwen."

3VOOR12 becijferde in februari al dat de feitelijke oplevering van het Muziekpaleis uitgesteld is naar medio 2014. Voor die tijd wordt de grote zaal in oktober 2013 opgeleverd, waarna de andere zalen stuk voor stuk in gebruik genomen worden. De toekomstige gebruikers, SJU, Tivoli en Vredenburg, hebben aangegeven dan nog maximaal een half jaar nodig te hebben voor verhuizing en inrichting. Daardoor staat het eerste volwaardige theaterseizoen gepland voor 2014 - 2015 en dus zal de gemeente de op 31 januari 2012 aflopende vergunning voor het tijdelijke onderkomen van Vredenburg, de 'Rode Doos' in Leidsche Rijn, moeten zien te verlengen. Wel zwaaien de deuren al in april 2013 eenmalig open voor het openingsconcert van de Vrede van Utrecht. Het halen van die prestigieuze datum was een harde eis van de gemeente aan ontwikkelaar Heijmans.

Bij de vorige voortgangsrapportage was al duidelijk dat de bouw vertraging opliep door de latere verlening van de bouwvergunning, het ingestelde beroep op de milieuvergunning, onverwachte obstakels in de bodem en extra onderzoeken naar verontreinigingen door creosoot (een klassiek houtverduurzamingsmiddel) en de voormalige gasfabriek. Door de vervuilde grond werden werknemers onwel en moest het werk gestaakt worden.

Nu blijkt dat de aannemer het werk weer twee weken moest stilleggen door het onderzoek naar de vervuiling door de gasfabriek en dat de creosoot de grond toch zwaarder heeft verontreinigd. Meer vertraging dus: "In eerste instantie werd door bevoegd gezag geen vergunning verleend voor het afvoeren van grond. Na langdurig onderzoek en afstemming over de wijze van afgraven is alsnog toestemming gegeven." Daarnaast is het werk op last van de arbeidsinspectie enige tijd onderbroken na een ernstig ongeval, waarbij een bouwvakker 15 meter omlaag viel in de bouwput.

"De geschetste bodemproblematiek heeft geleid tot meer kosten." We lezen echter niet hoeveel kosten, want gemeente en aannemer overleggen nog over de afhandeling. Verantwoordelijk wethouder Victor Everhardt verwacht voor de zomer meer duidelijkheid te kunnen geven. Vooralsnog doet de D66-wethouder geen uitspraak over extra kosten door de vertraging, de renovatie van de oudbouw en de bodemproblematiek. Wel lezen we: "De hierboven beschreven problematiek is nog in beweging. Er wordt nog overlegd met de aannemer welke kosten voor hun rekening zijn."

Ook over het grotere financiële plaatje worden we nog in het duister gehouden. Vooralsnog bedraagt het totale krediet voor de bouw van het Muziekpaleis € 132,5 miljoen euro, opgebouwd uit het aanvankelijke krediet van € 94,7 miljoen (juni 2006), het aanvullende krediet van € 33,9 miljoen (juli 2009) en het voorbereidingskrediet van € 3,9 miljoen (2004). Voor de 'post onvoorzien' is € 3 miljoen gereserveerd, 'voor tegenvallers in de akoestiek/geluidsisolatie, de renovatie en overige onvoorziene zaken'. "Voor nu is dit de begroting waar we mee moeten werken", reageert woorvoerder Natalja Talitsch namens de wethouder. "We hebben een post onvoorzien en proberen zaken dus binnen het project op te vangen. Die € 132,5 miljoen is wat de raad beschikbaar heeft gesteld en daar willen we binnen blijven."

De rapportage is een uitvloeisel van de Voortgangsrapportage Stationsgebied van februari, die nog geen informatie bevatte over de financiën van het megaproject. In april moest een specifieke voortgangsrapportage over het Muziekpaleis volgen, die uitgebreider in zou gaan op bodemproblematiek, planning en financiën. Bijna twee maanden later ligt die er nu, maar afgezien van de vertraging door bodemvervuiling worden we er niet veel wijzer van.

De gemeente verwacht de volgende voortgangsrapportage in december 2011 te presenteren. "Dan weten we dus ook meer over de renovatie van de zaal en de kosten."

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Utrecht