Oplevering Utrechts Muziekpaleis uitgesteld naar medio 2014 Oplevering Utrechts Muziekpaleis uitgesteld naar medio 2014

Gebouw modulair in gebruik, 2014-2015 eerste volwaardige seizoen

, Ingmar Griffioen

Oplevering Utrechts Muziekpaleis uitgesteld naar medio 2014

Gebouw modulair in gebruik, 2014-2015 eerste volwaardige seizoen

Ingmar Griffioen ,

De vertraging van de bouw het Muziekpaleis is opgelopen naar negen maanden. De gemeente Utrecht mikt nu op oplevering van de Grote Zaal in oktober 2013 en ingebruikname van alle zalen voor de zomer van 2014. Daarmee komen de theaterseizoenen 2012-2014 onder druk, want de vergunning voor het tijdelijke onderkomen, de 'Rode Doos' in Leidsche Rijn, loopt al op 31 januari 2012 af.

Gebouw modulair in gebruik, 2014-2015 eerste volwaardige seizoen

De vertraging van het Muziekpaleis is sinds het begin van de bouw in februari 2010 opgelopen naar negen maanden. De gemeente Utrecht mikt nu op oplevering van de Grote Zaal in oktober 2013 en ingebruikname van alle zalen voor de zomer van 2014. Daarmee komen de theaterseizoenen 2012-2013 en 2013-2014 onder druk te staan, want de vergunning voor het tijdelijke onderkomen, de 'Rode Doos' in Leidsche Rijn, loopt al op 31 januari 2012 af. Dat blijkt uit de vandaag verschenen Voortgangsrapportage Stationsgebied februari 2011. Een volgende rapportage in april moet duidelijk maken wat de financiële gevolgen van de verlate oplevering zijn. In het Utrechtse muziekverzamelgebouw moeten straks Vredenburg, Tivoli en SJU Jazzpodium opgaan.

De Voortgangsrapportage rept wel van geplande "oplevering van het Muziekpaleis voor oktober 2013". Maar dat lijkt vooral een cosmetische openingsdatum, aangezien dan alleen de Grote Zaal opent: de oude zaal van het oude Muziekcentrum Vredenburg die nooit ontmanteld is. Een handigheidje van de gemeente om vast te kunnen houden aan de harde deadline van de officiële herdenking van de Vrede van Utrecht in 2013. De modulaire oplevering (zaal voor zaal) van het prestigieuze Muziekpaleis, werd al eerder toegelicht door Vredenburg-directeur Nanette Ris. Het rapport vervolgt: "Vanaf dat moment hebben de gebruikers van het Muziekpaleis de tijd om 'in te huizen'. Voor de zomer van 2014 zouden alle zalen in gebruik moeten zijn." Feit is dus dat, ondanks toezeggingen van diverse wethouders, het Muziekpaleis als geheel niet eerder dan medio 2014 de deuren zal openen.

Ondertussen dreigt nog meer vertraging. Op 10 februari 2010 begon de feitelijke bouw van het Muziekpaleis. Dat was al vijf maanden later dan de geplande datum. Verantwoordelijk voor die vertraging waren onder meer de latere verlening van de bouwvergunning, het ingestelde beroep op de milieuvergunning en extra onderzoeken naar verontreinigingen door creosoot en de voormalige gasfabriek. Ook werd het aanbrengen van de damwanden en de funderingspalen gehinderd door onverwachte obstakels in de bodem. Het nieuwste obstakel is een restant van het voormalige kasteel Vredenburg, gevonden op de locatie van de te bouwen expeditiekelder van het Muziekpaleis. "Dit heeft zowel invloed op de planning als de financiën van het project."

De latere oplevering kan wel eens nare consequenties hebben voor het programma van het Muziekcentrum. Het is nog maar de vraag hoe lang het Muziekcentrum nog in Vredenburg Leidsche Rijn kan blijven. De vergunning voor de tijdelijke huisvesting vervalt op 31 januari 2012. Het college onderzoekt nu "de mogelijkheden om het Muziekcentrum Leidsche Rijn te laten functioneren tot de ingebruikname van het Muziekpaleis, zodat het culturele aanbod in Utrecht gewaarborgd blijft". Verlenging van die vergunning moet vast geen probleem zijn. Maar helemaal aansluiten zal de verhuizing waarschijnlijk niet, want "het terrein moet voor de planontwikkeling Leidsche Rijn in februari 2014 weer beschikbaar zijn". Daardoor dreigt in ieder geval een fors deel van het seizoen 2013-2014 voor het Muziekcentrum verloren te gaan.

Alle reden om vaart achter de bouw te zetten dus. De bouwdirectie overlegt nu met de aannemer om bouwtijd in te lopen. Ook wordt onderzocht hoe te voorkomen dat een vertraging ontstaat door het ontdekte fragment van kasteel Vredenburg. De rapportage roept meer vragen op: "Wat zijn de financiële consequenties van het later opleveren van het Muziekpaleis in relatie tot de afspraken met de aannemer, wat houdt de situatie van overmacht precies in, welke boeteclausules zijn er precies bedongen?" Hoeveel onvoorziene kosten er gemoeid zijn met de extra maanden bouw en het uitstel wordt waarschijnlijk in april duidelijk. Dan moet een specifieke voortgangsrapportage over het Muziekpaleis volgen, die uitgebreid ingaat op bodemproblematiek, planning en financiën.

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Utrecht