Tivoli voelt zich buitengesloten in proces Muziekpaleis

Directeur Van Kraats: “De nieuwe wethouder is nog niet een keer langs geweest”

Atze de Vrieze ,

Het wil nog altijd niet vlotten met het Utrechtse Muziekpaleis. De bouw van het muziekgebouw is inmiddels begonnen, maar de drie partijen die erin op moeten gaan – Vredenburg, Tivoli en SJU Jazz – kunnen nog steeds niet met elkaar door een deur. Tivoli-directeur Van Kraats: "In dit proces wordt veel op de man gespeeld, en dat vind ik kwetsend."

Directeur Van Kraats: “De nieuwe wethouder is nog niet een keer langs geweest”

Het wil nog altijd niet vlotten met het Utrechtse Muziekpaleis. De bouw van het muziekgebouw is inmiddels begonnen, maar de drie partijen die erin op moeten gaan – Vredenburg, Tivoli en SJU Jazz – kunnen nog steeds niet met elkaar door een deur. Begin dit jaar gingen de partijen een mediationtraject in, sindsdien blijft het stil. Opvallend genoeg staat in de programmabegroting 2011 van de gemeente Utrecht dat het mediationtraject in maart zonder goed resultaat afgesloten is. “Dat klopt niet”, zegt Tivoli bestuursvoorzitter Barry de Vos. “Er heeft één gesprek plaatsgevonden, waarin onderzocht werd of mediation zin had. Tivoli was de enige die akkoord wilde gaan met de eis van de mediators om de gesprekken zonder voorwaarden in te gaan.”

Sindsdien heeft er geen serieus gesprek meer tussen de partijen plaatsgevonden, meldt Tivoli. Ondertussen nemen de geruchten toe. In de wandelgangen klinken de wildste verhalen. Zo zou de gemeente achter de schermen al bezig zijn op eigen houtje het Muziekpaleis van de grond te krijgen. Ook wordt gezegd dat Tivoli-bestuurder Barry de Vos zichzelf in een onmogelijke positie heeft gemanoeuvreerd, en dat hij een blokkade vormt in het onderhandelingsproces. “Die verhalen hoor ik ook”, zegt Tivoli-directeur Margriet van Kraats. “In dit proces wordt veel op de man gespeeld, en dat vind ik kwetsend. Het is makkelijker iemand persoonlijk onderuit te halen dan serieus op de inhoud in te gaan. Serieuze zorgen over de financiële basis van het Muziekpaleis werden in eerste instantie weggewoven, terwijl later bleek dat ze terecht waren. Het Muziekpaleis is voor Tivoli een teamproces. Barry is niet de enige die aan de onderhandelingstafel zit, er zijn altijd vier personen.”

GroenLinks wethouder Lintmeijer wil niet ingaan op de onvrede bij Tivoli. Zijn woordvoerder Jeroen Bos laat weten: “De wethouder heeft zich deze week in de gemeenteraad hard gemaakt voor een solide Muziekpaleis, waarin de verschillende bloedgroepen uiteindelijk niet meer terug te zien zijn, met een raad van toezicht model.” Hoe het traject daar naartoe moet verlopen en of daar op korte termijn inbreng van Tivoli bij gewenst is, wil Bos niet zeggen. “De wethouder komt binnenkort met zijn plannen voor de toekomst van het Muziekpaleis.” De bedoeling is nog altijd dat het pand in 2013 open gaat. De belangen daarbij zijn groot. In 2013 viert de stad het jubileum van de Vrede van Utrecht met een groot cultureel evenement.

Ook de opmerking over het mediation traject legt Bos naast zich neer. “Dat heeft plaatsgevonden in de termijn van de vorige wethouder. De heer Lintmeijer heeft geconstateerd dat mediation geen oplossing heeft gebracht en is van daaruit verder gegaan.” Website De Nieuwe Utrechter publiceerde vandaag een document met vertrouwelijke communicatie, waarin de wethouders de raad op de hoogte houden van het mediationproces. Daarin is wel sprake van contact met Tivoli, maar niet van constructieve gesprekken. De correspondentie in het document loopt tot de installering van het nieuwe college. Opvallend is dat ook wethouder Harrie Bosch van Ruimtelijke Ordening bij het proces betrokken geweest is. Over afronding van het mediationproces wordt niet gesproken.

Tivoli-directeur Van Kraats krijgt niet de indruk dat samenwerking met Tivoli veel prioriteit heeft. “De nieuwe wethouder is nog niet een keer in Tivoli langs geweest.” De grootste problemen ontstaan volgens Van Kraats steeds bij de wisseling van de wacht op het stadhuis. “We zijn inmiddels bezig aan de vijfde wethouder. Met wethouder Harm Janssen van het Stationsgebied hadden wij destijds prima contact, maar sinds het dossier naar cultuur verhuisd is, is dat veranderd.” Woordvoerder Jeroen Bos wijst de kritiek van de hand. “Alle partijen worden gelijk behandeld”, zegt hij. “Het zou kunnen dat de wethouder niet in Tivoli geweest is en de gesprekken op het gemeentehuis plaatsgevonden hebben, maar er is in ieder geval wel met Tivoli gesproken.”

Barry de Vos herkent zich in het beeld van zijn directeur. Ook hij ziet Tivoli buitenspel gezet worden. Dat proces is volgens hem al drie jaar aan de gang, vanaf het moment dat Tivoli zich kritisch uitsprak over het project. “Zo was de gemeente het niet eens met de samenstelling van het bestuur. Tivoli en Vredenburg zouden elk drie bestuursleden leveren. Dat was zo afgesproken. Daar wilde de gemeente op terugkomen, maar dat is door de rechter tegengegaan. Vervolgens stelden de drie bestuursleden van de gemeente dat ze zich niet meer konden vinden in de statuten van de stichting en hebben ze geen werkzaamheden meer verricht. Ze hebben ook aan de rechter gevraagd de statuten te vernietigen, maar die wilde daar niet aan beginnen.”