Muziekpaleis Utrecht 33,9 miljoen duurder Muziekpaleis Utrecht 33,9 miljoen duurder

Tivoli wil zelfstandig in nieuwe muziekgebouw

, Atze de Vrieze

Muziekpaleis Utrecht 33,9 miljoen duurder

Tivoli wil zelfstandig in nieuwe muziekgebouw

Atze de Vrieze ,

Het Utrechtse college vraagt de gemeenteraad een extra krediet van 33,9 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het Muziekpaleis. Door verschillende oorzaken wordt de bouw van het nieuwe muziekverzamelgebouw een derde duurder dan gedacht.

Tivoli wil zelfstandig in nieuwe muziekgebouw

Het Utrechtse college vraagt de gemeenteraad een extra krediet van 33,9 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het Muziekpaleis. De raad stelde in 2006 een bedrag van 98,6 miljoen euro beschikbaar, door een aantal ontwikkelingen denkt de raad nu 132,5 miljoen nodig te hebben. Het Muziekpaleis maakt deel uit van de grote renovatie van het Utrechtse stationsgebied. Eind 2012 moet het gebouw klaar zijn. Popzaal Tivoli, jazzpodium SJU en klassieke muziekzaal Vredenburg moeten op dat moment opgaan in een nieuwe organisatie.

De forse kostenstijging is volgens het college te herleiden tot een aantal zaken: prijsstijgingen (circa € 17,5 miljoen), aanvullende veiligheidseisen (€ 2 miljoen), de per 1 januari 2009 ingevoerde wettelijke EnergiePrestatieNorm (extra investering van € 4 miljoen), hogere kosten voor de renovatie van de grote zaal (circa 9,5 miljoen euro) en vertragingskosten. Met name de renovatiekosten van de grote zaal zijn een fikse tegenvaller. In eerste instantie waren deze geschat op 1 miljoen euro, maar onderzoek na het sluiten van Vredenburg wees uit dat dat veel te optimistisch was.

Volgens wethouder Harm Janssen is het “geen lolletje” om het budget zo te overschrijden. “We zijn continu bezig de kosten binnen de perken te houden. Een overschrijding van een derde is fors, maar we hebben een verantwoord verhaal.” Het college heeft een oplossing gevonden om de kosten te dekken. Volgens het plan hoeft de stijging niet te worden doorberekend in de huurprijs van het Muziekpaleis. “Dat zou de exploitatie straks onverantwoord maken. Er is veel aandacht besteed aan het maken van een realistische begroting. Daar blijven we nu af.”

Het is niet de eerste tegenvaller voor het project. Of Tivoli, SJU en Vredenburg daadwerkelijk samengaan in een nieuwe organisatie, is bijvoorbeeld steeds sterker de vraag. Tivoli gaf eerder al aan de samenwerking te heroverwegen, toen een vernietigend rapport verscheen over het functioneren van Vredenburg. De klassieke zaal liep tegen fikse tegenvallers op en moest noodgedwongen schrappen in het personeelsbestand en de programmering. Afgelopen week presenteerde interim-directeur Atze Sytsma samen met cultuurwethouder Floris de Gelder een reorganisatieplan, waar Tivoli niet gelukkig mee is. De gemeente investeert de komende jaren 6,43 miljoen euro extra in Muziekcentrum Vredenburg.

“Ik snap dat ze niet anders kunnen”, zegt Barry de Vos. “Anders verzuipen ze. Maar op deze manier kan Vredenburg niet voldoen aan de afspraken die wij met elkaar gemaakt hebben.” Het aantal klassieke muziekconcerten (waaronder kamermuziek) wordt aanzienlijk teruggeschroefd, het aanbod aan wereldmuziek verdwijnt zelfs helemaal.De Vos is bang dat Vredenburg met deze wijzigingen niet alleen creatief gezien, maar ook financieel gezien niet genoeg bij kan dragen aan het Muziekpaleis. “De begroting zoals we die vastgesteld hebben, moet nu al weer herzien worden.”

Tivoli heeft dinsdagmiddag een gesprek met B&W, een bijeenkomst die voorgezeten wordt door burgemeester Aleid Wolfsen. “Het wordt erop of eronder”, stelt De Vos. “Morgen beslissen we of Tivoli zelfstandig het Muziekpaleis in kan. In het ergste geval blijven we zelfs op de huidige locatie aan de Oudegracht.”

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Utrecht