Muziekpaleis-debat verbijstert Tivoli én oppositiepartijen

D66-motie voor onderzoek naar exploitatiesubsidie afgewezen

Ingmar Griffioen ,

De bestuurlijke chaos rond het Muziekpaleis leidde donderdag 17 december tot boosheid en verbijstering in de Utrechtse gemeenteraad. Een motie van D66, die de gemeente opdroeg de exploitatiebegroting van het Muziekpaleis te toetsen, werd afgewezen. Tivoli-bestuursvoorzitter Barry de Vos is diep teleurgesteld. "Wij vragen al een jaar om onderzoek naar de exploitatiesubsidie. Het lijkt wel of men er bang voor is."

D66-motie voor onderzoek naar exploitatiesubsidie afgewezen

De bestuurlijke chaos rond het Muziekpaleis leidde donderdag 17 december tot boosheid en verbijstering bij een spoeddebat in de Utrechtse gemeenteraad. De oppositiepartijen voelen zich slecht of geheel niet geïnformeerd door cultuurwethouder Floris de Gelder (VVD). Een motie van D66, die de gemeente opdroeg de exploitatiebegroting van het Muziekpaleis te toetsen, werd afgewezen. Tivoli-bestuursvoorzitter Barry de Vos is diep teleurgesteld. "Wij vragen al een jaar om onderzoek naar de exploitatiesubsidie. Het lijkt wel of men er bang voor is." Het spoeddebat maakte weinig meer duidelijk dan dat de gemeente, Tivoli en SJU akkoord zijn met een laatste bemiddelingspoging door mediation. De Gelder verwacht dat binnen enkele dagen de mediators bekend zijn.

In het spoeddebat van gisteren had de wethouder van cultuur nog het meeste weg van een evenwichtskunstenaar, die op het slappe koord een spervuur van verwijten ontweek. De onvrede over zijn handelswijze wordt door de oppositiepartijen breed gedragen. "Wij hebben er meer dan genoeg van dat we in de raad niks horen", sprak Gerda Oskam van D66. Eind 2006 meldde het college dat de bouw van het Muziekpaleis 98,6 miljoen euro zou kosten. Drie jaar later constateerde Jan Ravensteijn (GroenLinks): "Inmiddels zijn we 30 miljoen verder, is de aannemer zo goed als begonnen en is nog niet duidelijk welke partijen mee gaan doen. We zijn als raad matig, slecht en traag geïnformeerd en alles wat we gehoord hebben, wordt door anderen tegengesproken."

Er was ook nogal wat onduidelijkheid gerezen over de communicatie van de wethouder. De Gelder merkte in die context op dat hij in november wel honderden telefoontjes had gepleegd over het Muziekpaleis. Dat bevreemdde De Vos: "Maar niet eentje naar Tivoli, dat is ongelofelijk." Leefbaar Utrecht oordeelde ook hard: "Bestuurlijk politiek is het een gedrocht. Per wanneer kunnen we een artistiek directeur aanstellen en zaken doen?" De SP wilde weten wat de voor- en nadelen zijn als Tivoli alleen als huurder of helemaal niet meer meedoet, maar de wethouder wilde niet op dergelijke scenario's ingaan. Oppositiepartijen GroenLinks, Leefbaar Utrecht, SP en Burger&Gemeenschap sloten zich aan bij de D66-motie 'Geen valse noten in Muziekpaleis'.

De welbespraakte wethouder hield ook bij dit verzoek om toetsing van de exploitatiebegroting van het Muziekpaleis vast aan mantra's. De belangrijkste: "Dit is niet het moment. Ik wil eerst mediation de kans geven, dat proces wil ik niet vertragen met een onderzoek." Collegepartijen CDA, PvdA, VVD en CU sloten de rijen, waardoor de motie sneuvelde. Zij deelden de zorgen, maar drongen in mildere bewoordingen vooral aan op spoed, efficiency en afronding van de mediation rond 1 februari.

De bouw staat op het punt van beginnen, maar het is dus nog lang niet zeker welke partijen zullen participeren in het Utrechtse Muziekpaleis. Evenmin is bekend of de beoogde partners straks als één organisatie opereren of dat het bijvoorbeeld een muziekverzamelgebouw wordt waarin enkel Tivoli als huurder deelneemt. Die laatste optie was de basis voor een onderhandelingsakkoord dat Tivoli 4 november tekende met gemeentesecretaris John Schuilenburg. Het stadsbestuur ging echter niet akkoord, meldde dat Stichting Muziekpaleis en partner SJU Jazzpodium evenmin akkoord waren en verwees het naar de prullenbak. De Vos: "Wij krijgen enkel een telefoontje dat het niet doorgaat, terwijl er een serieus akkoord lag."

Woensdag verzocht Tivoli het college in een brief de gemeenteraad eerlijk te informeren over de gang van zaken. Wat bij het podium vooral wrevel wekt is dat de gemeente namens de Stichting Muziekpaleis spreekt, terwijl De Vos en twee andere door Tivoli benoemde bestuursleden daar niet in gekend worden. "De gemeente heeft sinds de rechter die benoeming afdwong geweigerd nog een vergadering uit te schrijven, laat staan dat er over een akkoord vergaderd is." Volgens De Vos mag de stichting zonder een meerderheid helemaal geen besluiten nemen. De Nieuwe Utrechter meldt dat Tivoli de kans groot acht, dat er nog voor de mediation een kort geding komt om een formele vergadering af te dwingen.

De Gelder sprak bij het spoeddebat vooral zijn hoop uit over de mediation. "Op dit moment is er overleg, alle partijen zijn akkoord om nog één poging te wagen. Ik ben blij dat ondanks de vele strubbelingen, het mediation-proces vooralsnog goed op gang lijkt te komen, want het Muziekpaleis is zó belangrijk voor deze stad." Barry de Vos volgde het debat thuis met stijgende verbazing. "Ik sta perplex wat er allemaal verteld wordt. Er is nog geen sprake van mediation. We hebben alleen een mail gehad of we mee willen doen en daar hebben we ja op gezegd. Ik begrijp dat de mediation op hele korte termijn begint en gaat over de wijze waarop de overeenkomst uitgevoerd dient te worden. Wij weten van niks. Dat is toch te gek voor woorden?"

De Vos verwacht wel dat er vandaag (vrijdag) weer contact is met de gemeente. Tivoli wil ditmaal in ieder geval spreken met iemand die beslissingsbevoegdheid heeft. Een constructie waarbij Tivoli in het Muziekpaleis de grote popzaal (2000 plaatsen) en een deel van de cross-overzaal (400 zitplaatsen) huurt, lijkt niet haalbaar. De Vos: "De gemeente is alleen bereid Tivoli mee te laten doen, als wij alle zeggenschap inleveren. Dat hou je toch niet voor mogelijk?" Wethouder De Gelder was duidelijk over de overlevingskansen van Tivoli naast een actief Muziekpaleis: "De algemene mening van experts is dat Utrecht niet groot genoeg is om twee grote zalen met een goede bezetting en exploitatie naast elkaar te laten bestaan."

Het college wil heel graag dat de mediation in januari is afgerond. De Gelder: "Ik wil alles doen om daarvoor te zorgen, er is al teveel tijd verloren." De voortslepende bestuurlijke perikelen hebben volgens de wethouder geen invloed op de voortgang van de bouw. Het Muziekpaleis moet in 2013 de deuren openen.