Komst Muziekpaleis in handen gemeenteraad Utrecht

College en betrokken partijen gaan uit van positief besluit raad

De Utrechtse gemeenteraad Utrecht beslist eind november over het nieuwe stationsgebied, en daarmee ook over het Muziekpaleis. Als de raad ja zegt tegen het plan, mag vastgoedbelegger Cório ook een winkelcentrum in de wijk Leidsche Rijn exploiteren. Daar voelen veel raadsleden weinig voor. Maar een nee betekent een streep door het hele plan. De betrokken partijen verwachten dat de gemeenteraad akkoord zal moeten gaan.

College en betrokken partijen gaan uit van positief besluit raad

Wethouder Lenting heeft gisteren de gemeenteraad geadviseerd om tijdens de gemeenteraadsvergadering van november in te stemmen met het plan voor het nieuwe stationsgebied, waarin ook de bouw van het Muziekpaleis is opgenomen. Enkele raadsleden hebben bezwaren bij dit akkoord, omdat het niet voldoende voor de stad zou opleveren. Maar een nee betekent dat de stad terug bij af is, en het stationsgebied voorlopig blijft zoals het is. Het Muziekpaleis moet een verzamelgebouw worden van Tivoli, Vredenburg en SJU Jazzcentrum op de plek waar Vredenburg nu staat. Het paleis moet uiteindelijk 20.000 vierkante meter beslaan en vijf zalen bevatten. Voor Tivoli wordt met het paleis het grootste exploitatieprobleem opgelost. Bovendien is de ligging gunstiger dan het pand aan de Oudegracht. Het zal nog wel even duren voordat het Muziekpaleis zijn deuren kan openen. Vastgoedbelegger Cório, voor 13 procent eigenaar van Vredenburg, is bereid akkoord te gaan met het plan als het ook een winkelcentrum in de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn mag exploiteren. Burgemeester en wethouders vinden dat goed, maar de gemeenteraad moet ook nog akkoord gaan. In de raad zijn echter zes partijen die vrezen dat de meerwaarde voor Utrecht onvoldoende is. Walther Lenting, de wethouder met het stationsgebied en Leidsche Rijn in zijn portefeuille, heeft de raad gisteren gewaarschuwd dat een nee de stad in grote problemen zal brengen. Utrecht zal dan geen tientallen miljoenen rijkssubsidie ontvangen, wat een streep zet door het Muziekpaleis. “Cório heeft de gemeente in een houdgreep”, stelt Marcel Kranendonk, directeur van SJU Jazzpodium. “Als dit voorstel wordt afgeketst door de gemeenteraad, kijken we nog vijftien jaar tegen Hoog Catharijne aan.” Kranendonk is van mening dat er geen alternatief is, en verwacht dan ook dat de gemeenteraad wel akkoord moet gaan. Zo denken Tivoli en Vredenburg er ook over. “Je ziet het vaker met grote projecten. Dan denk je dat de knoop bijna is doorgehakt, en dan loopt het toch weer vertraging op”, zegt Mathieu Heinrichs, directeur van Vredenburg. “Maar er komt een dag dat de deal rondkomt. Die dag is volgens mij niet meer ver weg. Dat moet ook wel, want we moeten vaart gaan maken met het project.” Wethouder Lenting stelt dat de gemeenteraad helemaal vrij is in haar keuze, en dat zijn waarschuwing niet als dreigement opgevat moet worden. “Wat betreft het college is er geen breuk met Cório, en wat betreft Cório ook niet.” Gaat de wethouder er dan ook van uit dat de raad in november akkoord gaat? “Ik leg geen voorstellen neer om ze te laten afschieten.” Overigens is de komst van het Muziekpaleis nog niet beklonken als er in november een akkoord bereikt wordt. Er komt dan 3,9 miljoen euro vrij voor een voorbereidingskrediet. Het totale Muziekpaleis kost 96,9 miljoen euro.