EKKO doet beroep op raad voor extra subsidie EKKO doet beroep op raad voor extra subsidie

Raadscommissies buigen zich over voorstellen EKKO

, Atze de Vrieze,

EKKO doet beroep op raad voor extra subsidie

Raadscommissies buigen zich over voorstellen EKKO

Atze de Vrieze, ,

EKKO-directeur Paul Nieuwenhuizen heeft vanmiddag in een speciale hoorzitting van de gemeenteraad een beroep gedaan op de raad om tot een oplossing te komen voor de subsidieproblematiek rond de begroting van 2005. Cultuurwethouder Gispen is niet van plan het poppodium de gevraagde extra subsidie toe te kennen.

Raadscommissies buigen zich over voorstellen EKKO

EKKO-directeur Paul Nieuwenhuizen heeft vanmiddag in een speciale hoorzitting van de gemeenteraad een dringend beroep gedaan op de verschillende partijen om tot een oplossing te komen voor de subsidiekwestie. Tijdens de hoorzitting konden Utrechters vragen stellen aan de raad, met betrekking tot de gemeentebegroting 2005. Eerder werd al bekend dat wethouder Gispen van cultuur van plan is de huidige subsidiesystematiek voor de poppodia in stand te houden. Gevolg daarvan is dat EKKO de gevraagde extra subsidie niet krijgt, zodat de voortzetting van de programmering in gevaar komt. Eind vorig jaar had de VVD Gispen gevraagd door middel van een kaderstellende discussie te komen tot objectieve criteria. Gispen is van mening dat dergelijke criteria niet haalbaar zijn. In zijn brief aan de gemeente liet Nieuwenhuizen weten: “Wij moeten constateren dat bij de wethouder Cultuur de wil ontbreekt om iets te ondernemen De wethouder wil het bedrag voor de poppodia van 678.000 euro niet verhogen, maar ook niet herverdelen. Waarom hij dat niet wil is nog steeds volstrekt onduidelijk. Het bestuur van EKKO weet het niet, u als gemeenteraadsleden weet het niet; we kunnen slechts gissen.” Het podium is teleurgesteld dat er op dit moment zelfs geen poging gedaan wordt door de wethouder om het podium op zijn minst tot en met 2005 te behouden. Voor genoemde herverdeling heeft Nieuwenhuizen de raad nu zelf een aantal alternatieven voorgesteld. In een eerste reactie liet SP weten dat het wat hen betreft al jaren volstrekt duidelijk is wat EKKO de stad heeft geleverd. Groen Links is dezelfde mening toegedaan, en ook de VVD liet weten dat wat hen betreft de discussie nog bepaald niet gesloten is. De partijen zullen zich buigen over de voorstellen van EKKO. Eind oktober zullen de verschillende vaste raadscommissies met elkaar in overleg gaan over de plannen, 11 november vindt het slotdebat over de begroting plaats.
advertentie
Tags
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Utrecht