Berenschot: EKKO en De Vloer kunnen niet fuseren

Berenschot: EKKO en De Vloer kunnen niet fuseren

Redactie 3VOOR12 VPRO, ,

Berenschot: EKKO en De Vloer kunnen niet fuseren

De door de gemeente Utrecht gewenste fusie tussen poppodia De Vloer en EKKO is niet haalbaar. Althans niet voor de prijs die Utrecht er voor over heeft. Dat is de conclusie van een nog vertrouwelijk rapport dat bureau Berenschot woensdag 16 oktober publiceerde. Dit blijkt uit een brief van de gemeente aan beide podia, die in het bezit is van 3VOOR12.   De conclusie van het onderzoeksbureau is zeer wrang voor de gemeente. Ze gebruikte een eerder rapport van hetzelfde Berenschot juist om de twee podia tot een fusie te dwingen. In een brief aan EKKO zette cultuurwethouder Gispen het tegensputterende podium EKKO zwaar onder druk. De conclusies van het rapport ‘Eenmaal trek je de conclusie’ stonden volgens Gispen niet ter discussie: “Indien u uw medewerking niet wilt verlenen, zullen wij de beschikbare middelen richten op de cooperatieve partij.” In normaal Nederlands, meedoen of je bent je subsidie kwijt. Tandenknarsend ging EKKO-directeur Nieuwenhuizen toen akkoord met een intentie tot fuseren.   Maar met het nieuwe rapport liggen de kaarten plotseling heel anders. Als Gispen ook nu de conclusies van Berenschot niet ter discussie stelt, heeft hij weinig andere opties dan de fusie weer af te blazen en een nieuw plan te bedenken om de twee noodlijdende podia overeind te houden. Een andere mogelijkheid is dat de gemeente alsnog met meer geld over de brug komt. Maar ook dat ondermijnt het nut van de fusie, die nou juist als oplossing was bedacht om niet nog meer geld te hoeven uitgeven.   Wat cultuurwethouder Gispen gaat doen, wordt pas duidelijk over een aantal weken. Het college van B&W zal op 6 november naar buiten komen met een nieuw standpunt. Dan ook zal het nieuwe rapport Berenschot naar alle waarschijnlijkheid openbaar worden. Tot die tijd blijft het gissen.