Ekko: "Laat problemen van de Vloer bij de Vloer"

B&W kiest fusieplan van twee poppodia als oplossing

Redactie 3VOOR12 VPRO, ,

B&W kiest fusieplan van twee poppodia als oplossing

“Het lijkt erop dat wij het slachtoffer worden van de slechte prestaties van De Vloer,” reageert EKKO-directeur Paul Nieuwenhuizen op het dinsdag geformuleerde advies van B&W. Een fusie is volgens het college dé oplossing voor de problemen van beide poppodia. Nieuwenhuizen denkt daar heel anders over: “De Vloer heeft structureel financiële problemen. Laten ze die eerst oplossen.”   Wethouder Gispen waagt zich liever niet aan die discussie: “Beide zalen stonden er vorig jaar slecht voor. De verwijten EKKO nu maakt, zouden net zo goed van De Vloer kunnen komen. Ik heb een onafhankelijk onderzoek laten doen en trek de conclusies daarvan niet in twijfel. Beide podia lopen groot risico in de toekomst over de kop te gaan. Om dat te voorkomen ben ik op zoek gegaan naar een oplossing. Nergens anders om.”   Nieuwenhuizen ontkent niet dat ook EKKO financieel in de problemen zit. De situatie van zijn podium ligt echter heel anders, vindt hij: “Wij hebben ons twee jaar geleden vertild aan een verbouwing. Daardoor ontstond een negatief vermogen dat ons blijft achtervolgen. De noodzakelijke geluidsisolatie kunnen we daardoor niet zelf betalen. Onze zaal draait echter hartstikke goed. We hadden zelfs een exploitatie-overschot. Met het extra geld dat er nu kennelijk toch is, zijn onze problemen zeker op te lossen.”   Vorige week sprak Rob Bekenkamp van De Vloer al over een schier onontkoombare fusie. “Welke andere oplossing kan je bedenken? Ik zie die eerlijk gezegd niet. Uiteindelijk lijkt het mij beter een geheel nieuwe organisatie op te zetten. Hef de bestaande clubs maar op en ontsla iedereen. Zoek uit hoe die nieuwe club eruit moet zien en laat de beschikbare mensen opnieuw solliciteren.” Een onzinnig plan volgens Nieuwenhuizen.   De stoelendans duurt nog een week voort. Dan zal de raadscommissie voor cultuur en welzijn de wethouder spreken. Mocht het advies ook de goedkeuring krijgen van de commissie, dan nog kan EKKO medewerking aan de fusie op papier weigeren. Dit lijkt echter geen optie; wethouder Gispen heeft EKKO al laten weten in dat geval genoodzaakt te zijn alle subsidies in te trekken en “de beschikbare middelen richten op de coöperatieve partij.” Vrij vertaald: meedoen of het geld gaat naar de ander.