#Incu14: Krallice maakt overtuigend Europees debuut in Midi #Incu14: Krallice maakt overtuigend Europees debuut in Midi

Amerikaans kwartet brengt progressieve interpretatie van 'black metal' naar Tilburg

, Wouter de Waal

#Incu14: Krallice maakt overtuigend Europees debuut in Midi

Amerikaans kwartet brengt progressieve interpretatie van 'black metal' naar Tilburg

Wouter de Waal ,

Sinds de millenniumwende heeft Scandinavische black metal opvallend genoeg enorm opgang gemaakt aan de andere kant van de Atlantische Oceaan: wat het geluid betreft, wel te verstaan, want een echt boosaardige instelling hebben de meeste Amerikaanse acts die zich door dit genre hebben laten beïnvloeden niet. Integendeel, er schuilt vaak iets uitgesproken lieflijks in hun muziek – een soortement van bomenknuffelaarssentiment, dat ondanks alle luidheid en snelheid onmiskenbaar is. Krallice, dat deze woensdag voor het eerst op Europese bodem speelt, blijkt een sterk voorbeeld van deze nieuwe lichting Amerikaanse bands.

HET CONCERT
Krallice, Midi, woensdag 17 september 2014

DE ACT
Zeer rap, zeer hard, maar vooral ook zeer virtuoos uitgevoerde metal, inclusief krijsende vocalen en hoge gitaarmuren die duidelijk getuigenis afleggen van invloeden uit de Europese black metal. Zoals echter reeds eerder werd aangestipt, heeft deze gigantische wal van geluid geen kwaadaardige uitstraling, maar, hoe vreemd dit misschien ook moge klinken, eerder een zachtmoedige. Het is dan ook bepaald toepasselijk dat we naast ons een hippieachtig ogend stel innig gearmd de performance zien beleven, net zoals het in dat licht niet hoeft te verbazen dat één der gitaristen van de groep aan het einde van het concert behoefte voelt ons allen persoonlijk voor onze aanwezigheid te bedanken (in plaats van ons met een broedende blik vol vijandigheid aan te staren).

HET MOMENT
Op een gegeven ogenblik valt de anders zo prominente ritmesectie even helemaal weg en laten de beide gitaristen een bijzonder sfeervol intermezzo op de aanwezigen los, dat overigens net als de rest van het concert blijk geeft van de aanzienlijke technische capaciteiten van de spelers.

OOK OPMERKELIJK
Over de ritmesectie gesproken: het even drukke als vaardige gerammel van de drummer maakt misschien nog wel het meeste indruk tijdens dit concert – te meer daar deze groep niet van grote pauzes tussen nummers houdt en derhalve ruim een uur lang welhaast continu in de weer is.

HET PUBLIEK
… bestaat voor een aanzienlijk deel uit ietwat intellectuele types met brillen en baarden, die je misschien niet onmiddellijk bij een metalconcert zou verwachten, maar die zich hier vanwege voornoemde zachtaardige ondertoon begrijpelijkerwijs uitstekend op hun plek voelen. Wel zorgt de stevige lengte van dit met onophoudelijke intensiteit voortdenderende concert ervoor dat sommigen onder hen vroegtijdig het pand verlaten.

HET OORDEEL
Een heel geslaagde, zij het misschien iets te weids uitgesponnen Europese primeur.

DE FOTO

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Tilburg