Brandbrief Brabantse festivals over bezuinigingen

Festivals wijzen Provincie op scheve verdeling budget

3VOOR12/Landelijk: Timo Pisart ,

Brabantse festivals krijgen niet de erkenning die ze verdienen, en de Provincie zou budget moeten verschuiven van productie van kunst naar afname. Dat is de strekking van de brandbrief die Brabantse festivals eerder deze week aan het College van Gedeputeerde Staten hebben gestuurd, naar aanleiding van een concept subsidieregeling dat vandaag wordt besproken. Het zou verregaande gevolgen kunnen hebben voor de Brabantse festivals.

Festivals wijzen Provincie op scheve verdeling budget

Brabantse festivals krijgen niet de erkenning die ze verdienen, en de Provincie zou budget moeten verschuiven van productie van kunst naar afname. Dat is de strekking van de brandbrief die Brabantse festivals eerder deze week aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben gestuurd, naar aanleiding van het "Concept subsidieregeling meerjarige subsidies infrastructuur podiumkunsten en beeldend en multimedia". Het concept voor subsidieregeling wordt vandaag besproken in de Provinciale Staten, en zou verregaande gevolgen kunnen hebben voor de Brabantse festivals.

In het concept wordt dertig procent gekort op de middelen die voor cultuur in Brabant beschikbaar zijn. Daarin worden festivals onevenredig hard getroffen, zo vertelt Joost Heijthuijsen, directeur van Incubate en auteur van de brief, aan de telefoon. "We snappen dat er bezuinigd moet worden, maar de balans tussen productie van kunst en de afname ervan raakt hierin steeds verder zoek: er wordt verhoudingsgewijs alsmaar meer geld in productie en minder in de afname ervan gestopt. Kortom, de Provincie ziet cultuur als iets autonooms dat alléén gemaakt moet worden en geen podium nodig heeft. Er wordt onvoldoende gezocht naar nieuwe wegen naar publieksgroepen." In de brief wordt dan ook gevraagd kritisch te kijken naar de verhouding tussen productie en afname, en zo het voor festivals beschikbare budget te verhogen met minimaal 2 miljoen euro.

Verder wijst Heijthuijsen erop dat de in de nota gemaakte scheiding tussen basisinfrastructuur-instellingen (instellingen die structureel subsidie ontvangen van het Rijk) en overige instellingen innovatie in de weg staan. Heijthuijsen: "Die hokjes moeten worden afgeschaft. Er wordt nu vooral gefocust op bestaande vormen die al specifiek beschreven zijn, zoals jeugdopera en productie van dans, terwijl innovatie zich altijd afspeelt tússen verschillende gebieden. Deze regeling kijkt dus heel erg naar het verleden. Het zou juist goed zijn om te kijken naar de toekomst."

Lees de gehele brandbrief hier (pagina 1, 2 en 3) en lees het concept subsidieregeling dat vandaag wordt besproken hier.