Gemeentepolitiek tevreden over investeringen in poppodium Gemeentepolitiek tevreden over investeringen in poppodium

Verantwoordelijke partijen reflecteren op popbeleid

, Peter Knieriem,

Gemeentepolitiek tevreden over investeringen in poppodium

Verantwoordelijke partijen reflecteren op popbeleid

Peter Knieriem, ,

Komende dinsdag kunnen we naar de stembus. Stemwijzers op internet wijzen de weg, maar voor de muziekliefhebber is het belangrijk om niet de eigen popcultuur weg te stemmen. In deel 2 van het verkiezingsdossier spreken we de grootste politieke partijen die afgelopen jaren verantwoordelijk waren voor het popbeleid in Tilburg.

Verantwoordelijke partijen reflecteren op popbeleid

Er heerst een goed klimaat voor popmuziek in Tilburg was in het vorige artikel te lezen. De gemeente trekt veel geld uit om van Tilburg een echte muziekstad te maken. Poptempel 013 kon al rekenen op een flinke financiële impuls en met het net opgezette V39 biedt de gemeente culturele instanties de ruimte. Diverse festivals hebben kunnen rekenen op subsidie en het feit dat de 200.000ste bewoner van Tilburg een studente van de Rockacademie is, is natuurlijk geen toeval. In dit artikel komen de partijen die de afgelopen jaren verantwoordelijk zijn geweest voor het muziekbeleid in Tilburg aan het woord. Ook de oppositie doet zijn woordje en geeft hun visie op het handelen van de Tilburgse gemeente. PvdA: ‘Investering in 013 is noodzakelijk’ Op initiatief van wethouder Hamming van de PvdA is cultureel centrum V39 opgezet. Vooralsnog heeft het centrum een beperkt succes. De PvdA was ook mede verantwoordelijk voor een investering en schuldsanering van 013. Hugo Backx, huidige wethouder van Cultuur toont zich enthousiast over de toekomst van popmuziek in Tilburg en ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor het Veemarktkwartier. VEEMARKTKWARTIER “De investering in 013 is noodzakelijk. De ontwikkelingen gaan snel in de cultuurwereld. Daarom zijn er aanpassingen nodig. De financiële impuls die wij hebben gegeven komt niet uit het reguliere cultuurbudget, en gaat dus niet ten koste van kleinere podia. Bij de verbouwing komen meer ruimtes beschikbaar voor jonge bands.We vinden de ontwikkeling van het Veemarktkwartier belangrijk. Dit blijkt ook uit onze investeringen in V39 en 013. Er is ook een stichting opgericht om de samenwerking tussen de verschillende partijen te verbeteren. We zien hier nog steeds veel mogelijkheden voor jonge bands en we willen dat de komende jaren blijven steunen.” CDA: ‘013 is het visitekaartje van Tilburg’ Tweede partij in het college is het CDA, samen met de PvdA verantwoordelijk voor het cultuurbeleid in Tilburg. Volgens Els Aarts van het CDA mogen de muziekinstellingen als de Rockacademie en 013 zich nog wat nadrukkelijker profileren. Er mag best wat meer worden laten zien welke succesvolle uit de Rockacademie zijn voortgekomen. Ook 013 mag zichzelf wat meer laten zien. VISITEKAARTJE Aarts: “013 is het visitekaartje van onze stad. Daarom is het ook belangrijk dat ze extra geld hebben gekregen. De muziekwereld is erg veranderlijk en er zijn genoeg concurrenten bijgekomen. Dus verdient 013 wel een extra steuntje in de rug. Wat betreft ‘The Hall of Fame’ het nieuwe culturele centrum in de oude Vormenfabriek in de St. Ceciliastraat; dat geeft nog niet het gewenste resultaat. De kosten waren enorm, waardoor de oefenruimtes voor veel muzikanten te duur zijn. Daarnaast mag de naamsbekendheid ook nog wel een stuk beter.” MUZIEKSTAD “Ik denk dat Tilburg zich op een goede manier profileert als muziekstad. Muziek zit de stad in de genen en dat moeten we blijven stimuleren. Er moet een goed klimaat zijn voor jonge muzikanten. Dat kan door het beschikbaar stellen van betaalbare oefenruimtes en aangepaste woningen voor muzikanten, maar ook door meer goedkope studentkamers te creëren.” VVD: ‘V39 is op een gekunstelde manier tot stand gekomen’ De VVD is behoorlijk tevreden met het beleid wat de gemeente op muziekgebied heeft gevoerd. Maar de VVD zou de VVD niet zijn als zij niet op meer marktwerking zouden aandringen. Volgens raadslid Thieu van Raven betekent dat de poppodia zich ondernemend moeten opstellen en niet direct de hand moeten ophouden. ONDERNEMENDE POPPODIA “De VVD is voor muzikale experimenten en dat mag ook best gesubsidieerd worden, maar een podium moet ook zelf zoeken naar mogelijkheden om hun begroting sluitend te maken. Als er uiteindelijk te weinig publiek komt dan houdt het een keer op. Er is dan blijkbaar geen markt voor. Dat geldt ook voor popcentrum 013. Er is een behoorlijke investering gedaan door de gemeente, maar wij vinden dat dit podium ook zelf naar middelen moet zoeken om geld te genereren. Ze moeten zich meer als een onderneming opstellen. De miljoenen die in het concertgebouw zijn gestoken zijn wat de VVD betreft terecht. Een groot deel van het geld is ook door bedrijven opgehoest en dat kunnen wij alleen maar toejuichen. Hoewel het nog niet zo loopt zoals het zou moeten, is men volop bezig het concertgebouw weer vol te krijgen en wij ondersteunen dat van harte.” PEPERDUUR “Het nieuwe peperdure V39 vind ik een minder geslaagd project. Het gebouw is nogal op een gekunstelde manier tot stand gekomen. Er is van te voren door de gemeente met een aantal partijen gepraat die plaats zouden nemen in het gebouw, maar die hebben zich uiteindelijk teruggetrokken. Vervolgens is het gebouw toch geplaatst zonder dat het van tevoren duidelijk was of er überhaupt wel vol zou komen. Als je zo’n enorme investering doet moet er een duidelijke behoefte voor zijn. Wat er nu wordt gedaan is een behoefte kweken en dat is een verkeerde manier. Voor de toekomst wil de VVD de podia vooral stimuleren om zelf met plannen te komen om publiek te trekken. Poppodia moeten eigenlijk net zo functioneren als bedrijven. De gemeente mag wel een handje helpen, maar poppodia moeten wel gestimuleerd worden zelf naar bronnen van inkomsten te zoeken.” SP: 'Investering in Concertzaal is absurd hoog' De SP, nooit te beroerd om tegen de schenen van de gevestigde politieke orde te schoppen heeft wel wat op en aanmerkingen op het beleid van de afgelopen jaren. Raadslid Paul Huijgen legt uit waarom de Tilburgse gemeente niet altijd even goed met zijn geld omgaat. CONCERTZAAL “De investering die de gemeente heeft gedaan in 013 is natuurlijk heel goed, maar dit staat in geen verhouding met de enorme subsidie die de Concertzaal heeft ontvangen. Daar zijn echt miljoenen heengegaan! Er worden maar een aantal concerten per week gegeven en het aantal bezoekers is erg beperkt. De SP is dan ook zeer tegen de manier waarop dit is gegaan. Er zou een limiet gesteld moeten worden aan het bedrag wat in een instelling wordt geïnvesteerd. Een podium als Paradox dat de laatste tijd goed loopt, krijgt maar twee ton subsidie. Die moeten alle zeilen bij zetten om hun hoofd boven water te houden.” MUZIEKSTAD “Tilburg is een echte muziekstad met een hoge potentie, maar ik vind niet dat de gemeente zichzelf daarvoor op de borst mag slaan. Er zijn heel veel particuliere initiatieven die zonder steun van de gemeente zijn tot stand zijn gekomen. De mensen hebben het vooral zelf gedaan. De gemeente kan veel meer doen om het muzikale klimaat te verbeteren. Ze zouden bijvoorbeeld compositieopdrachten kunnen geven aan muzikanten. Dat wordt nu veel te weinig gedaan. Als muzikant heb je in Tilburg echt moeite om te kunnen overleven.” KLEINSCHALIG “De gemeente mag zich ook wel wat meer richten op het kleinschalige, dat past ook bij de stad vind ik. Tilburg is altijd een stad met een eigen wil geweest en ik wil niet dat dat verloren gaat. Ik hoop dat de Kleine Zaal en de Batcave in 013 niet ten koste van de Grote Zaal gaan. Ook minder toegankelijke en obscuurdere muziek moet een kans krijgen. Voor de toekomst moeten we op muzikaal gebied een nieuw publiek aanboren. Men moet zich richten op jongeren. Die zijn in muzikaal opzicht nog overal voor te porren.”
advertentie
Tags
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Tilburg