Say Hello to New Metropole!

Restyling Veemarktkwartier nieuwe impuls voor Tilburg

Inge Stakenborg, ,

Toen Rick van der Ploeg de universiteit van Tilburg verliet voor Amsterdam, verkondigde de latere staatssecretaris van Cultuur dat Tilburg cultuurarm was vergeleken met de hoofdstad. Dat heeft de gemeente Tilburg aangespoord tot een ware cultuurexplosie: 013, Muziekzaal, Rockacademie en Villa Musica. Maar daarmee is de stad nog lang niet klaar. In het Veemarktkwartier moet een nieuwe cultuurmetropole verrijzen.

Restyling Veemarktkwartier nieuwe impuls voor Tilburg

Er komt een volgende ‘restyling’ van het Tilburgse Veemarktkwartier. Onder de voorlopige naam New Metropole willen Tilburgse culturele ondernemingen en stichtingen in dit gebied gaan ‘clusteren’. Voor dienstverleners, organisaties en bedrijven die muziek ondersteunen komt er zelfs een apart gebouw. De gemeente staat hier volledig achter. “Want muziek zit in de poriën van deze stad”, zegt projectleidster Margot Strik van de Gemeente Tilburg. Het gebouw voor dienstverlenende organisaties en bedrijven in de muziek zal gevestigd worden op het nu nog braakliggend gedeelte van het Veemarktkwartier. Althans, dat is het voorlopige plan. “Muziekpartijen willen zich herkenbaarder vestigen en daar kunnen we als gemeente inkomen”, aldus Strik. “Een cluster is bevorderlijk voor het culturele netwerk. Er kunnen meer stromingen en producten ontstaan door diverse instellingen en bedrijven bij elkaar te zetten”, legt Strik uit. “We willen commerciële en niet-commerciële partijen dichter bij elkaar brengen. Het ultieme doel is lokale en regionale binding maar ook landelijke en wellicht zelfs internationale profilering van Tilburg. Daarnaast wil de gemeente meer marktanalyse en feitelijke gegevens van de Tilburgse muziekbeleving. “We ontdekken namelijk steeds meer nieuwe verschijnselen die ontzettend belangrijk blijken te zijn voor Tilburg”, legt Strik uit. Er waren zelfs ontwikkelingen waar we nooit eerder van hadden gehoord. Dat moet veranderen door gerichter onderzoek.” INFORMELER KLIMAAT Jos Kuijsters, woordvoerder van de betrokken partijen in de muzieksector, is er zeker van dat de wensen van de muziekpartijen naadloos aansluiten bij de ambities van de gemeente: “Kunstenaars zoeken steeds vaker samenwerking met andere disciplines”, aldus Kuijsters. “Die toenemende samenwerking willen we vormgeven in zowel gezamenlijke huisvesting voor een breed scala van dienstverleners en een sterk netwerk met bedrijven en organisaties in de omgeving.” Kuijsters ziet grote voordelen in het samen gehuisvest zijn. “Je kunt makkelijker bij elkaar binnenlopen en advies vragen. Onder de koffie of bij de lunch wordt vaak van gedachten gewisseld, wat soms leidt tot leuke, nieuwe ideeën. En dat allemaal in een informeel klimaat zonder verplichtingen.” Momenteel zijn volgens Kuijsters al acht organisaties en bedrijven samengeclusterd in V39, het nieuwe pand tegenover 013. Mede dankzij de organisatie Villa Musica. “We hebben dus al een eerste stap gezet”, meent Kuijsters. “Op termijn willen we in New Metropole dienstverleners gericht op de hele kunstensector samenclusteren.” VERHOOGDE MEDIACULTUUR Partijen moeten met goede, realiseerbare plannen komen als ze zich willen vestigen in het Veemarktkwartier. Strik: “We proberen overal iets op gang te krijgen. Als partijen het willen, dan helpen we ze. Ook als ze een goed plan hebben maar geen middelen. We forceren niemand. Alles is bespreekbaar.” Zo is er een plan voor een jongerenhotel, bestemd voor (concert-) bezoekers die na het bezoeken van een laat concert niet met de trein naar huis kunnen terugkeren. Om dit te verwezenlijken zijn er plannen om het Vincentius-gebouw uit te breiden met een glazen constructie aan de achtergevel. Daarnaast komt er in het Patronaatgebouw een dans- en eetcafé voor 25-plussers. Een van de grootste projecten uit het hele plan is de bouw van een groot centrum voor beeldcultuur waarin onder andere het NIAF (Nederlands Instituut voor Animatiefilms) en de Filmfoyer gevestigd zullen worden. Mensen kunnen onder andere gebruik maken van internet, presentatieruimtes en opnamestudio’s voor film en producties. “Wat 013 is voor de Rockacademie moet het centrum voor beeldcultuur worden voor andere opleidingen, zoals de opleiding Journalistiek of mensen die studeren voor animator”, aldus Strik. CREATIEF TALENT Alleen plannen met oog voor uitgroeimogelijkheden komen in aanmerking voor financiële steun van de gemeente. “Ideeën waar niet direct geld voor beschikbaar is moeten met creatieve oplossingen worden gerealiseerd”, vindt Strik. Gelukkig weten de meeste partijen wel wat ze willen. Sommigen kunnen zelf hun eigen gebouw bekostigen.” Voor de gemeente zelf ligt economische en culturele winst aan dit project ten grondslag. Sterker nog, de twee factoren zijn nauw met elkaar verbonden. “We zien Kunst en Cultuur als motor voor de economie”, zegt Strik. “Nieuwere kunstvormen brengen een hogere economische impuls en daar moet geïnvesteerd worden. Voor de start van de restyling van het Veemarktkwartier is in 1998 een rijksbijdrage van 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.” Daarnaast moet het project de bedrijvigheid bevorderen. “We willen creatieve talenten in de stad houden. Mensen die cultureel werkzaam zijn kiezen ook bewust voor stedelijkheid. En creatief talent dat hier opgeleid wordt moet hier ook blijven.” De realisering van het hele project gaat volgens Strik nog lang duren. De aanloop nam al zes jaar in beslag. “We waren toen druk bezig met het bedenken van concepten”, herinnert Strik zich. “Het Veemarktkwartier was slecht ontwikkeld in de fase dat 013 zich daar vestigde. Een nieuwe kijk op cultuur en stedelijke ontwikkelingen gaf ons de mogelijkheid om Tilburg een nieuwe impuls te geven. Kijk maar hoeveel 013 voor Tilburg heeft betekend: dat was een enorm succes.” Ook Kuijsters is optimistisch: “De voedingsbodem voor een initiatief als New Metropole is in Tilburg goed en de realisatie van dit project zal het idee van Tilburg Cultuurstad alleen maar versterken.”