Ex-stagiaire steunt stichting met groot festival

Drechsteden Cares – Festival voor het goede doel

persbericht ,

In samenwerking met de Stichting Yes I Care te Zwijndrecht organiseert ex-stagiaire J. Abels een groot festival op 15 november 2009 in poppodium Bibelot te Dordrecht om de nieuwe website van de Micro Care Foundation te promoten en tevens de maatschappelijke doelstellingen van de Stichting Yes I Care onder de aandacht te brengen.

Drechsteden Cares – Festival voor het goede doel

In samenwerking met de Stichting Yes I Care te Zwijndrecht organiseert ex-stagiaire J. Abels een groot festival op 15 november 2009 in poppodium Bibelot te Dordrecht om de nieuwe website van de Micro Care Foundation te promoten en tevens de maatschappelijke doelstellingen van de Stichting Yes I Care onder de aandacht te brengen.

 

Een festival voor een goed doel saai? Dit moet anders kunnen dacht een student van de Hogeschool InHolland. Met het festival ‘Drechtsteden Cares’ wil hij aandacht vragen voor een nieuwe website waar met name jongeren zich kunnen inzetten voor goede doelen. De website www.microcareteam.nl zal tijdens het festival kort gepresenteerd worden om aandacht te vragen voor maatschappelijke doelen. Daarnaast kan men een avondvullend programma verwachtten van gerenommeerde bands (I Kissed Charles, Risskant), Nederlands nieuwste en grootste rocktalent (Yasmin), een 80’s 90’s afterparty met lasershow en zelfs een optreden van Europe’s number one Metallica tribute band (The Unforgiven).

 

Drechsteden Cares is in het leven geroepen om aandacht te vragen voor de introductie van de nieuwe website www.microcareteam.nl. Deze website biedt de bezoekers de mogelijkheid om samen met anderen aan goede doelen te werken. De website is door een partner van Yes I Care, Wididi uit Ridderkerk ontwikkeld, zie (www.wididi.com) en heeft diverse spectaculaire functies. Eén daarvan is de mogelijkheid om via de site te communiceren met behulp van videobeelden. Dat maakt het voor hulporganisaties in binnen- en buitenland mogelijk om aan de eigen achterban en aan de donateurs te laten zien wat de resultaten zijn van een hulpproject en dus ook waar het gedoneerde geld voor ingezet wordt.

Daarnaast kunnen ook deskundigen zoals bijvoorbeeld artsen en wetenschappers hun ondersteuning verlenen aan hulpprojecten die opgezet zijn door middel van deze website. Doordat op de website dus met projectgroepen gewerkt kan worden, kan de website ook dienst doen als een Leer Werk Omgeving. De site biedt scholieren dan de mogelijkheid om in projectvorm toch aan hun stage vereisten te kunnen voldoen. Op de website kunnen leraren, vrijwilligers en het bedrijfsleven opdrachten aanbieden. Deze kunnen in de vorm van een project worden uitgewerkt door de scholieren.

 

Daarnaast zal deze dag in het teken staan van de Stichting Yes I Care, welke zich inzet voor maatschappelijke projecten door de samenwerking tussen stagiaires, vrijwilligers en werkzoekenden. De stichting is opgericht in december 2004, om hulp te bieden aan de slachtoffers van de tsunami ramp in Zuid-Oost Azië. De eerste actie van de net opgerichte stichting bestond uit het verstrekken van medische noodhulp. De werkzaamheden werden georganiseerd in korte doelgerichte hulpacties, waarbij de vrijwilligers gesponsord werden door het bedrijfsleven. Nieuwe rampen in 2005 zoals de aardbeving in Pakistan, gaven een extra stimulans om door te gaan met het bieden van noodhulp.

Door de goede ervaringen van het eerste jaar en de vele opgedane contacten in de internationale hulpverlening, hebben de vrijwilligers van Yes I Care besloten om door te gaan met hulpverlening. Inmiddels deden naast vrijwilligers steeds meer stagiaires uit het onderwijs mee aan de hulpacties. Na een druk eerste jaar van noodhulp bij rampen, koos de stichting er nu voor om juist structurele hulp te bieden, door organisaties te ondersteunen, die zich inzetten voor de acht internationale VN Millenniumdoelen. Enkele voorbeelden zijn de stichtingen Internationale Kinderhulp Nederland en Kidz Active. Vooral de VN doelen Medische Zorg, Goed Onderwijs en een Duurzaam Milieu krijgen bij de hulpacties van Yes I Care veel aandacht.

 

Meer informatie over de Stichting Yes I Care, de Micro Care Foundations en Drechtsteden Cares – Festival voor het goede doel is vanaf 19 oktober 2009 te verkrijgen op de website www.DrechtstedenCares.nl of op de eigen website van de Stichting Yes I Care www.yesicare.nl.