Het Rotterdamse nachtleven heeft het moeilijk. Het aantal clubs neemt al jaren af. De plekken die er overgebleven zijn, ervaren problemen door het groeiend aantal festivals en stijgende huurprijzen. Daarbij hangt de toekomst van de clubs in het Schieblok aan een zijden draadje door de plannen om op het kleine lapje grond twee woontorens en vier kantoorpanden neer te zetten. Lees meer over het idee voor een nachtraad van initiatiefnemer van Opstaan voor de Nacht Thys Boer

Opstaan voor de Nacht

Op 20 februari organiseerden we daarom de demonstratie Opstaan voor de Nacht om aandacht te vragen voor ons nachtleven. Het nachtleven moet geborgen worden omdat het bijdraagt aan de sociale cohesie, economie, identiteit, diversiteit, talentontwikkeling en, uiteindelijk, het vestigingsklimaat van de stad.

Erkenning voor het nachtleven

Maar dan moet het Rotterdamse nachtleven wel gehoord worden. Dé manier om het nachtleven een stem te geven en te verankeren in de stad is door een officiële nachtburgemeester of nachtraad te installeren. In steden rondom ons, zoals Amsterdam, Den Haag, Nijmegen en Groningen, is er al een officiële nachtburgemeester aangesteld. In deze steden is er meer erkenning voor het nachtleven.

Zo heeft Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, onlangs nog vijf 24-uursvergunningen uitgegeven. In de Maasstad kregen ondernemers op het stadhuisplein te horen dat ze voortaan op een tijdelijke – ieder moment opzegbare – vergunning door kunnen met hun exploitatie.

Opstaan voor de nacht ontving de Goed Bezig Kabouter bij de Gouden Kabouter Awards in Amsterdam

Hoewel we in Rotterdam in de jaren ‘70 de eerste waren met een nachtburgemeester, in de vorm van Jules Deelder, zijn we inmiddels ingehaald op het vlak van vertegenwoordiging van de nacht. Rotterdam, ooit de enige echte uitgaansstad van Nederland, verdient beter dan dat.

De nachtraad – tussen ondernemers en gemeente 

Ikzelf ben groot voorstander van een nachtraad. Deze raad moet als onafhankelijk adviesorgaan functioneren voor zowel de gemeente als ondernemers. Deze raad geeft - gevraagd en ongevraagd advies op thema’s met betrekking tot het nachtleven. Op lange termijn is het doel van de nachtraad om bij te dragen aan een sociaal-inclusieve en cultureel-diverse stad. Dit doel kan alleen behaald worden als de nachtraad alle hoeken van de Rotterdamse nacht vertegenwoordigt.

In samenspraak met gemeente en ondernemers in het nachtleven moet er een agenda worden opgesteld voor de korte, midden en lange termijn. De punten op deze agenda raken veel vlakken van de stad, zoals cultuur, veiligheid, mobiliteit, economie en, natuurlijk, horeca. Dit maakt het oprichten en inrichten van de raad moeilijk. Echter, als het makkelijk was geweest, was het dan wel nodig?

Een nachtraad die draagvlak geniet onder zowel de ondernemers uit het nachtleven als de gemeente kan de belangrijke rol van communicator en aanjager vervullen. De ruis die bestaat in de communicatie – denk aan de recente problemen met BAR - kan worden weggenomen. Daarnaast kan de nachtraad ook trends en ontwikkelingen eerder signaleren vanwege hun specifieke kennis over de Rotterdamse nachtcultuur.

Het lijkt soms of ondernemers en gemeente niet met – en niet zonder elkaar kunnen. Ze hebben echter één belangrijk ding gemeen: hun liefde voor Rotterdam. Laten we daarom samen de stad het nachtleven geven dat het verdient. Te beginnen met een nachtraad.

Thys Boer

Opstaan voor de Nacht

Het verhaal van BAR is volgens Boer de trigger achter het protest van Opstaan voor de Nacht, maar het vooral een onderdeel van een groter verhaal. ‘Rotterdam is zich overdag gigantisch positief aan het ontwikkelen. De stad is veiliger dan ooit, toeristen komen hier, vastgoedprijzen stijgen. Er komen zelfs steeds meer Amsterdammers naar Rotterdam. Maar van al die ontwikkelingen is niets in de nacht terug te zien.