Het ontbreekt aan een bepaalde infrastructuur die de regio Noord-Holland als muzikaal netwerk verbindt. Daar moet verandering in komen, meent organisatie NH-Pop. Met hun project 'Op Sleeptouw', dat binnenkort wordt gelanceerd, wordt getracht een eerste stap in die richting te zetten. We spraken in Poppodium Duycker met NH-Pop-bestuursvoorzitter Onno Blom (links op header) en de projectmanager van 'Op Sleeptouw', Frank Bond.

 

Onno Blom is al vele jaren actief in de muziekindustrie. Ziijn eerste project als programmeur van Buk Buk Heiloo en in Noord -Holland was Noord Hollands Glorie, het eerste project waarbij samengewerkt werd met andere zalen. Momenteel is hij bestuursvoorzitter van NH-Pop en programmeur bij Poppodium Duycker. Daarnaast heeft hij een eigen boekingskantoor.

Frank Bond is cultureel ondernemer en houdt zich in brede zin bezig met culturele projecten en talentontwikkeling. Zijn rol bij NH-Pop is het managen van het project 'Op Sleeptouw', onder leiding van projectcoördinator Rob Kuiphuis. Ook is hij actief als producer en muzikant.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot een aantal jaar geleden was NH-Pop nog actief in een andere vorm. Wat is het verschil tussen NH-Pop toen en het huidige NH-Pop?

Onno: “De oude stichting heeft in het verleden veel gedaan, maar dan meer vanuit een wedstrijdvorm en niet zo zeer als popkoepel. Je had Noord Hollands Glorie, dat was een succesvolle wedstrijd met een aantal voorrondes. In totaal deden daar zo’n 12 tot 15 bands aan mee, en de winnaar daarvan ging door naar de SENA Awards, en in enkele gevallen naar de Grote Prijs van Nederland. Met Noord Hollands Glorie was er eigenlijk sprake van een pril begin van wat nu de popkoepel moet gaan worden, waarbij alle zalen één kant op gingen op het gebied van een wedstrijd. Toen kwam er een bezuinigingsslag van de Provincie Noord-Holland...

Een tijd later werd er nog geprobeerd NH-Pop Live op te zetten, weer een soort wedstrijd waarbij bands die werden aangedragen door programmeurs van de zalen uit de regio via een website konden worden gezocht. Maar omdat dit gefinancierd werd op projectbasis, stopte de subsidie op een gegeven moment, en dan kun je niks. Dat probleem hebben we mogelijk nu weer, maar we zijn er op een bewuste manier in gaan staan. Onze strijd is tweeledig: enerzijds hebben we nu geld om op projectbasis met Op Sleeptouw zo krachtig mogelijk een basisinfrastructuur voor een Noord-Hollandse popkoepel te leggen. Anderzijds heeft het NH-Pop bestuur als ambitie dat we dat ook daadwerkelijk structureel gaan maken.”

Hoe ziet de invulling van 'Op Sleeptouw' eruit?

Frank: “'Op Sleeptouw' kun je eigenlijk zien als een soort reboot van het NH-Pop platform, dit is het eerste project vanuit de popkoepel. De selectie aan bands voor 'Op Sleeptouw' willen we bestendigen binnen de industrie. Het gaat om een zeer specifieke doelgroep: bands die klaar zijn om verder te komen met hun ambities, maar nog niet alle kennis in huis hebben over hoe dat nu precies te doen, dus die bijvoorbeeld nog op zoek zijn naar een boeker. Tegenwoordig is zelfredzaamheid erg belangrijk, dat je de markt kunt inschatten én begrijpt. Met 'Op Sleeptouw' willen we uiteindelijk zes acts koppelen aan een ‘Master’. Dat is dan iemand uit de regio met veel ervaring die de beginnende acts kan laten zien hoe en wat. Met andere woorden, die neemt ze mee op sleeptouw!

De selectie van bands voor dit project wordt overigens aangedragen door de podia uit de regio, die zijn natuurlijk de sturende krachten. Daarmee maken we 'Op Sleeptouw' zowel provinciebreed als genrebreed, zodat er niet alleen vanuit de grotere steden acts worden aangedragen.
Er zit wel een niveauverschil tussen de deelnermers, maar naast de zes acts die worden gekoppeld aan een Master, kan de rest van de selectie wél meedoen aan bijvoorbeeld workshops van boekers, krijgen ze informatie over professionaliseren, maar ook over sound en hoe je weg te vinden in de industrie, enzovoort.  Er is natuurlijk veel veranderd. Het gaat bij 'Op Sleeptouw' dus niet meer om het idee van een contest, maar over talentontwikkeling anno nu.”

Onno: “Ik wil trouwens ook even benoemen dat Vincent Kruger van de Flux in Zaandam hierbij een rol heeft gespeeld. Met 'Op Sleeptouw' doen we alles wat in onze ogen een popkoepel zou moeten doen en als ambitie zou moeten hebben. We zijn als een informatief centrum voor bands. Je neemt hen, maar ook de hele rataplan van de muziekindustrie er in mee.”

Frank: “En dat vormt echt het regionale netwerk. Artiesten zijn vaak bang om elkaar te benaderen, er is altijd een soort drempel. NH-Pop kan die drempel verlagen en daarmee verduurzamen we ook, de popkoepel is echt bedoeld voor Noord-Holland. Je ziet in andere regio’s dat er sprake is van een heel sterk beeld van de muziekscene, bijvoorbeeld in Groningen. Het ontbreekt hier nog aan infrastructuur.”

Welke plannen zijn er op lange termijn voor NH-Pop?

Onno: “Nou, het is zonde om te zien dat het zo lang heeft stil gelegen. Want er zijn een heleboel plannen, maar het is nog steeds niet zo dat iemand in Noord-Holland, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Friesland, zich er op vaste basis per week mee bezig houdt. Wat gaan we doen als er over een jaar geen geld meer is? De afgelopen 15 jaar heeft de provincie niets uitbesteed aan de popcultuur.. Ik heb lijsten gezien met de bedragen die naar de andere popkoepels gaan en Noord-Holland staat onderaan: nul euro. Terwijl wij als zalen natuurlijk wel het belang ervan inzien. We hebben nota bene als provincie de meeste podia! En nu hebben we dit mooie project waarin we de basis voor die eerder genoemde infrastructuur gaan leggen, maar om dat zo te houden, moeten we er structureel mee te werk gaan. Dan kun je pas echt een popkoepel worden. We moeten de provincie zien te overtuigen van dat belang. Iedereen wil naar Amsterdam, want daar zitten de grote namen, maar talentontwikkeling moet meer verspreid worden over de regio.”

Frank: “Je ziet dat acts die zich vestigen in de grote steden eigenlijk altijd wel goed terecht komen, maar hoe zit dat met bands uit kleinere plaatsen? Die verdeling is ongelijk. Dankzij NH-Pop kunnen we juist zorgen voor kruisbestuivingen tussen de podia in de regio en verschillende plekken. Dat maakt de zichtbaarheid van kleinere podia ook groter, en maakt dat er op een constructievere manier naar gekeken kan worden; dat het boekers aan het denken zet en er wordt ingezien dat die zalen meer te bieden hebben dan alleen een podium voor beginnende bands.”

Onno: “Dat bijvoorbeeld een band uit Enkhuizen niet enkel speelt in de Cayen, maar ook hier in de Duycker, en dat andersom een band uit Hoofddorp juist in de Cayen terecht komt. En dat de selectie aan bands voor dit project weet waar ze terecht kan voor de masterclasses en workshops, ook in en uit de kleinere plaatsen.”

Frank: “Noord-Holland heeft als provincie de meeste podia in Nederland, maar als het om pop gaat wordt er helemaal geen geld gegenereerd. Tegelijkertijd wordt de toekomst van de muziekindustrie steeds lokaler. Er is eigenlijk geen sprake meer van een middensegment, je hebt lokale bands en de grote acts die steeds groter worden. Juist om die reden is het van belang dat er een goed werkend en stevig lokaal netwerk kan ontstaan.”

Het bestuur van NH-Pop is altijd op zoek naar adviseurs vanuit het werkveld (conservatoria, zalen, muziekscholen en de politiek). Het doel is om van NH-Pop een duurzame koepel te maken en daarvoor is altijd hulp en advies welkom. Geïnteresseerden kunnen mailen naar onno@nhpop.nl

De lancering van NH-Pop evenals het project 'Op Sleeptouw' vindt zondag 12 januari plaats in Patronaat. Zie voor alle info over de popkoepel: www.nhpop.nl