College: Waerdse Tempel wordt geen uitvaartcentrum

Geen bestemmingswijziging voor verkoop Heerhugowaards poppodium

tekst: VPRO's 3VOOR12 / Ingmar Griffioen ,

Het College van Heerhugowaard wil niet dat de Waerdse Tempel een uitvaartcentrum wordt. "Het ligt midden in een recreatiegebied, dus vinden wij het niet juist om daar een rouwcentrum neer te zetten", laat wethouder Gretha Baijards weten.

Geen bestemmingswijziging voor verkoop Heerhugowaards poppodium

Het College van Heerhugowaard wil niet dat de Waerdse Tempel een uitvaartcentrum wordt. "Het ligt midden in een recreatiegebied. Mensen komen daar voor vertier, dus vinden wij het niet juist om daar een rouwcentrum neer te zetten", laat verantwoordelijk wethouder Gretha Baijards weten. Gister werd bekend dat de Waerdse Tempel in 2012 dicht gaat. Het podium zit dringend te springen om geld en hoopt dat een verkoop aan Monuta toch doorgaat.

De Waerdse Tempel is een particulier initiatief, waar de gemeente Heerhugowaard niettemin de laatste jaren in totaal 1,3 miljoen euro aan bijdroeg. Directeur Marcel Appelman noemt de exploitatie van het podium 'niet langer bedrijfseconomisch verantwoord' en wil het complex, met een concertzaal voor 2500 man en een kleine zaal, van de hand doen. De gemeente ontving in december een brief, waarin Appelman verzocht om het bestemmingsplan te wijzigen zodat hij het gesprek kon aangaan met uitvaartonderneming Monuta. Wethouder Baijards: "Toen hebben we geantwoord dat we dat op die plek niet zien zitten. In januari stuurde hij nog een mailtje en heb ik laten weten dat het zinloos is, omdat we niet akkoord gaan."

Appelman, die gisteren het nieuws van de geplande verkoop aan Monuta naar buiten bracht, lijkt zich daar nog niet bij neer te leggen. "Monuta gaat een presentatie doen voor de gemeenteraad", vertelt Richard Verheugd, programmamanager van de Tempel. "En neem maar van mij aan dat dat een hele mooie presentatie wordt. Het beeld van een plakje cake met koffie is achterhaald." Verheugd zegt de reactie van de gemeente wel te begrijpen. "Maar als je kijkt naar de essentie van een poppodium en die van een uitvaartcentrum dan zie ik wel overlappingen: het ontvangen van mensen en het draaien van muziek. Dus ik zie wel mogelijkheden in het huidige bestemmingsplan."

Wethouder Baijards ziet dat niet en is daar heel resoluut in. "Hij kan nog een officieel verzoek indienen en dan krijgt hij weer hetzelfde antwoord. En ze kunnen nog met die presentatie proberen de raad zover te krijgen, die heeft het laatste woord. Maar ik heb het al een beetje gepeild en de raad vindt het ook niet geschikt. Als college zullen we het ze ook ontraden."

Een financiële injectie van de gemeente om de Waerdse Tempel te redden, is out of the question. Baijards: "Wij hebben er als gemeente al 1,3 miljoen in gestopt en Stichting Luna in het leven geroepen om het muziekprogramma voor Heerhugowaard in stand te houden." Het belang van de Tempel voor Heerhugowaard ziet de gemeente ook in. "We zijn al twee jaar bezig om de Waerdse Tempel boven water te houden. Het is een hele mooie voorziening, maar op een gegeven moment ben je als gemeente uitgepraat, want het blijft toch een particuliere onderneming."

De Waerdse Tempel had lange tijd de hoop gevestigd op samenwerking met een poppodium in Alkmaar, dat de huidige Victorie zou vervangen. Volgens de wethouder heeft Appelman dat geprobeerd af te stemmen. De gemeente Alkmaar zag daar echter geen brood in. Baijards: "Toen dat niet lukte zag hij het niet meer zitten." De Tempel heeft de hoop nog niet opgegeven, reageert programmamanager Verheugd. "Zeker als je in de wandelgangen hoort dat er 15 à 16 miljoen gereserveerd wordt voor een podium voor vijfhonderd bezoekers in Alkmaar."

Verheugd: "Wij zijn er natuurlijk niet alleen voor Heerhugowaard, daar zijn we veel te groot voor. Onderzoek heeft uitgewezen dat 30% van ons publiek uit Heerhugowaard komt, 30-40% uit Alkmaar en nog 30% uit de rest van Noord-Holland en daarbuiten. We hopen dat de ogen van Alkmaar opengaan en dat ze gaan nadenken over samenwerking. Hoe mooi zou het zijn als we daar Go Back To The Zoo en Triggerfinger kunnen doen, bands die in de marge van drie- tot achthonderd bezoekers zitten en nu aan ons voorbijgaan."

Vooralsnog lijkt het realistischer om op zoek te gaan naar een nieuwe koper. Volgens Verheugd is het niet minder dan een economische noodzaak: "De directie heeft in de persoon van Marcel Appelman grote verliezen geleden en zou door deze verkoop wellicht een deel daarvan kunnen afdekken. Een klein deel, maar toch." De wethouder voelt met de ondernemer mee. "Het is niet niks dat zo'n tempel moet sluiten. Het is toch het levenswerk van meneer Appelman, die dit uit idealisme is begonnen en het is in- en intriest dat het zo moet lopen."

Als de verkoop aan Monuta niet doorgaat, rekent de Tempel nergens op. "Als we geen koper hebben, dan is de kans groot dat we even goed dichtgaan. Maar dat is het worst case scenario." Als de Waerdse Tempel failliet gaat, zal de gemeente niks ondernemen. "Wij gaan het niet kopen", reageert de wethouder beslist. "De gemeente gaat geen poppodium exploiteren. Dat kan ook niet, zeker niet in deze tijden van bezuinigingen."