Nieuw onderkomen voor poppodium De Bakkerij?

De Bakkerij presenteert toekomstplannen aan Castricumse gemeenteraad

Laurette Levi ,

In augustus vorig jaar sloten de deuren van cultureel podium De Bakkerij aan het Bakkerspleintje in Castricum. Tijdens een raadsactiveit afgelopen donderdag werd bekend dat de toekomst van de Bakkerij er misschien toch zonnig uit gaat zien. Er zijn plannen voor huisvesting op Dorpsstraat 30.

De Bakkerij presenteert toekomstplannen aan Castricumse gemeenteraad

In augustus vorig jaar werd het pand van de Bakkerij definitief gesloten. Inmiddels is het Bakkerspleintje, de plaats waar de Bakkerij 33 jaar lang gevestigd was, één grote bouwput. Het einde van de Bakkerij leek in zicht, maar de bijbehorende vrijwilligers geven niet op. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de zoektocht voor een nieuw onderkomen. Afgelopen donderdag presenteerde De Bakkerij haar toekomstplannen aan de gemeenteraad in een raadsactiviteit.

Al anderhalf jaar is het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Bakkerij druk in de weer met toekomstplannen. Het eerste idee was om een loods op Dorpsstraat 24A om te bouwen tot een nieuw onderkomen voor De Bakkerij. Voor het onderzoek naar de haalbaarheid van dit plan was zelfs €10.000 ter beschikking gesteld door de gemeente Castricum. De onderhandelingen met de eigenaar liepen echter stuk. Inmiddels is er een tweede plan bedacht, dat zich uitgerekend richt op het terrein naast de loods van 24A.

In de gesprekken met de eigenaar van Dorpsstraat 24A kwam een andere samenwerkingspartner opduiken, namelijk de eigenaar van café MeTante: Jaap Jan Smit. De opzet is nu om een nieuwe Bakkerij te bouwen op het stukje grond achter café MeTante. Dit terrein is nu een pleintje en staat naast de loods aan de Dorpsstraat 24A. Op de begane grond zal een grote zaal gebouwd worden. Op de gehele eerste verdieping (boven de grote zaal en boven MeTante) zullen verschillende ruimtes gecreëerd worden, waaronder een kleine zaal die als koffiehuis gebruikt kan worden en kantoor- en opslagruimtes.

Nu rest voor de gemeenteraad de vraag of zij de €10.000 die bedoeld was voor onderzoek naar 24A over willen zetten naar het maken van ontwerpen voor het plan van Dorpsstraat 30 (café MeTante). En een belangrijkere vraag: wil de gemeente het bestemmingsplan wijzigen van Dorpsstraat 30? Het bestuur van de Vereniging gaat binnenkort in gesprek met omwonenden van de desbetreffende locatie. Als alles meezit kan de (nieuwe) Bakkerij rond kerst 2009 de deuren openen.