Gratis festivals zoeken het Ei van Columbus

Bundeling van krachten om sponsoren te binden

Tekst: Mischa Nieuwboer, ,

De organisatie van het gratis festival Beeckestijn Pop heeft het initiatief genomen om op het gebied van sponsoring te gaan samenwerken met negen andere festivals, in de hoop op meer financiële zekerheid. Met name de grotere berdrijven zouden sneller geïnteresseerd zijn in gecombineerde sponsoring. In "Festivalpubliek in beeld, een onderzoek naar bezoekers van middelgrote muziekfestivals" is in kaart gebracht wat het publiek trekt om naar een festival te komen. Een verhelderend onderzoek, maar het Ei van Columbus is nog niet gevonden.

Bundeling van krachten om sponsoren te binden

Een beetje ondernemende muziekliefhebber kent er wel een paar: de gratis festivals die ons land rijk is. De basis voor de regionale muziekcultuur. Deze festivals draaien voor het grootste deel op een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Subsidies en sponsoring zijn de financiële basis van het festival. Door de afhankelijkheid van sponsoring heeft dit soort festivals een onzeker bestaan. De organisatie van Beeckestijn Pop heeft een mogelijkheid ontdekt om de financiële zekerheden te verbeteren. Het middel is samenwerking op het gebied van sponsoring. Om de mogelijkheden in kaart te brengen, heeft de Stichting Beeckestijn Pop het lectoraat MEM van de Hogeschool InHolland de opdracht gegeven voor een onderzoek. Het onderzoek is erop gericht om de samenstelling en achtergrond van het publiek van middelgrote festivals in Nederland in kaart te brengen. Met deze informatie hoopt Beeckestijn Pop meer inzicht in krijgen om de onderhandelingen met sponsors, fondsen en overheden te onderbouwen. Dat dit onderzoek is uitgevoerd en er initiatieven worden genomen is absoluut prijzenswaardig. Samen met initiator Beeckestijn Pop hebben tien festivals zich aangemeld om deel te nemen aan dit onderzoek. De festivals hadden tot nu toe geen enkele binding met elkaar. De locaties zijn verspreid over Nederland en vinden plaats in de zomermaanden. De fesivals zijn: Beeckestijn Pop (Velsen), Wantijpop (Dordrecht), New Attraction (Groningen), Plugplantsoenpop (Deventer), De Valkhofaffaire (Nijmegen), Zomerterras (Rotterdam), Zomerparkfeest (Venlo), Westerpop (Delft), De Beschaving (De Meern) en Appelpop (Tiel). Op alle festivals is het afgelopen jaar geënquêteerd om erachter te komen welk publiek er op de festivals afkomt en vooral waarom mensen de festivals bezoeken. De uitkomsten van het onderzoek zijn opgenomen in de rapportage "Festivalpubliek in beeld, een onderzoek naar bezoekers van middelgrote muziekfestivals". Behalve een berg statistieken en grappige uitkomsten zijn vooral de conclusies en aanbevelingen interessant. De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is toch wel de bezoekredenen van het festival publiek. De sfeer is de hoofdreden om een festival te bezoeken. En dat legt gelijk het pijnpunt bloot. Er is blijkbaar geen Ei van Columbus, maar een 'de kip en het ei'-verhaal. De sfeer van een festival wordt bepaald door het publiek en de bands die er op het festival spelen. De organisatie wordt mede door de financiën beperkt in de keuze van bands en dus de mogelijkheden om de sfeer te beïnvloeden. Sponsoring is blijkbaar sfeerbepalend, terwijl sponsormogelijkheden ook sfeerafhankelijk zijn. De sfeer op festivals én bij de podia is van doorslaggevend belang voor het aantrekken van meer bezoekers. Het combineren van sponsoractiviteiten is een goede stap naar meer zekerheid. Door de spreiding van de tien festivals is deze samenwerking alleen mogelijk voor interregionale sponsoring. Een meer regionale combinatie van festivals en podia lijkt echter meer voor de hand liggend en interessanter voor regionale bedrijven. De kern blijft: zorg voor een goede sfeer, dan komt de rest wel goed.