Netwerken, elkaar leren kenen en wellicht samen optreden op poppodia of festivals is de toegevoegde waarde van een goed georganiseerde popconferentie. Nu maar hopen dat financiële impulsen zullen leiden tot meer en betere popmuziek in de euregio.

Ambitie en financiële impulsen centraal tijdens Euregionale Conferentie Popmuziek te Sittard. Een verslag van een stralende dag.

Dit jaarlijks door Pop in Limburg georganiseerde showcase festival wordt vooraf gegaan door een conferentie . In Poppodium Volt is het vooral zien en gezien worden bij de opening door Jos Bessems de nieuwe wethouder voor Cultuur in gemeente Sittard-Geleen. De toekomst van het Sittardse poppodium Volt was een belangrijk thema in de afgelopen gemeente raadverkiezingen. De wethouder benadrukt de betekenis van popmuziek in de stad waar ooit Pinkpop groot is geworden. Julie van Diem ontvangt als een van de projectleiders van het nieuwe Pop in Limburg namens de gemeente Sittard-Geleen een mooie bos bloemen.

Vorig jaar zijn er 19 projecten opgestart in Limburg om muziekonderwijs op scholen een impuls te geven. DOOR- Vouchers met een financiële waarde worden beschikbaar gesteld door het Huis voor de Kunsten in samenwerking met de provincie en Pop in Limburg. Er komen 3 voorbeelden langs. Een project op lagere scholen in Roermond, een Sittards initiatief op de Vrije School en een initiatief rondom schoolkinderen van Vluchtelingen ouders. Opvallend is met name het enthousiasme en de persoonlijke betekenis van muziek maken door de kinderen.

De stimulerende rol en faciliteiten ten aanzien van popmuziek door de provincie Limburg wordt nog eens benadrukt door een scala van regelingen. Door vroegtijdig af te stemmen met de provincie wordt de kans verhoogd om met succesvolle regeling popmuziek te promoten. Inter- Reg heeft een People tot People programma en kan ten aanzien van kleinschalige en grootschalige initiatieven geld beschikbaar stellen.

Muziek Collectieven bestaan al vele jaren in Limburg. Als speelplaats en broedplaats voor talent vervulden deze collectieven in het verleden een schakel functie. Uit een inventarisatie blijkt onder andere dat er in Maastricht een nieuw particulier initiatief wordt uitgerold waarbij de wisselwerking tussen popmuziek maken in de wijk centraal staat.In Stein zijn er twee oefenruimten beschikbaar en deze zijn volledig bezet. Er bestaat een wachtlijst van 10 bands. De oefenruimtes zijn tot stand gekomen dankzij een een opstart subsidie van de gemeente Stein. Deelnemende popmuzikanten vinden een sociale ontmoetingsruimte een belangrijke succesfactor in Stein. In Sittard functioneert een muziekcollectief mede dankzij ondersteunende subsidie van de gemeente. De belangstelling voor oefenruimten is hier stabiel. In de daarop volgende uitwisseling blijkt dat Pop in Limburg bezig is met het voorstel aan gemeenten en provincie om tot een regeling te komen waarmee popmuzikanten, kroegbazen tegemoet worden gekomen in financiële tekorten bij een optreden.

Tijdens de borrel met snacks spreken we Jan Smeets van Buro Pinkpop. Op de vraag of de Red Hot Chili Peppers op de komende editie van Pinkpop optreden. “Veel te duur,dus dat gaat niet lukken", aldus Jan Smeets. De muziekwereld lijkt steeds meer op de voetbalwereld. “Waanzinnige prijzen worden gevraagd”. Zelfs voor 50 jaar Pinkpop zijn deze prijzen bijna niet haalbaar aldus een peinzende Pinkpop Baas.

Small Medium is de nieuwe naam van Antikythera. Samengesmolten internationale soul met Jazz invloeden is een perfecte opener van DVERS. Met een Brusselse zangeres en Maastrichtse muzikanten en diverse optredens in onder meer Aken en Brussel is het een visitekaartje van popmuziek uit de Euregio. Met swingende nieuwe nummers reageert het publiek enthousiast op deze verrassende muziek.

Op de plaats waar s'middags nog verse vis werd verkocht start Walden uit Sittard een thuiswedstrijd voor een bomvolle tent op de Markt. Na Nu of Nooit, Pinkpop is er nu een ontdekkings- en zegetocht met Popronde. Zowaar laat Walden twee nieuwe veelbelovende nummers horen.

In de grote zaal van Volt speelt Peuk. Ze waren al eerder te zien en te horen op Absolutely Free in Genk. Het Belgische trio speelt alternatieve rock. Ze hebben veel fans meegenomen en maken een zeer volwassen indruk.

Netwerken, elkaar leren kenen en wellicht samen optreden op poppodia of festivals is de toegevoegde waarde van een goed georganiseerde conderentie. Nu maar hopen dat financieel impulsen zullen leiden tot nog meer en betere popmuziek in de euregio.