Initiatief BOSS biedt bands kansen met weinig

"Het belangrijkste is baas in eigen band zijn"

Tekst: Tom de Jonge Foto's: Jan Westerhof ,

3voor12 groningen sprak afgelopen week met Dick Swiers, één van de mensen achter Bands On Stage Support. De naam zegt het eigenlijk al: het is een initiatief om een podium te bieden aan bands die speeltijd willen. Ook zijn de bands baas in eigen band, iets dat heel belangrijk is voor Swiers. Daar hoort bij dat de bands er zelf voor kiezen om "voor een krat bier, een paar gehaktballen of desnoods voor niks te spelen", aldus Swiers.

Die geringe beloning is iets dat veel kritiek opleverde. Via zowel social media als e-mail kwamen er veel reacties binnen. Dit kwam volgens Swiers vooral doordat met name bands op wilden komen voor hun medemuzikanten. Hoewel de initiatiefnemers zich wel konden vinden in de kritieken bleven ze ervan overtuigd dat het concept kon werken. Dit mede doordat er veel animo bleek te zijn en veel bands zich al snel via de Facebookpagina van BOSS hadden aangemeld. Daarnaast waren er ook veel positieve geluiden en kregen de initiatiefnemers bijval van mensen die enthousiast raakten over het initiatief.

Voor de pilot, die reeds van start is gegaan en drie optredens bij drie verschillende podia betreft, zijn drie bands gekozen uit de regio. Tevens is er in overleg met twee van de podia gekeken naar potentiële verdienmodellen, zodat dit in de toekomst wellicht mogelijkheden biedt aan zowel bands als BOSS. De grootste drijfveer voor BOSS lijkt echter toch de passie voor muziek en het geloof in het initiatief. Swiers raakt zichtbaar enthousiast als hij vertelt over de plannen en het ontstaan van het idee. Wat voorop staat in de uitvoering ervan is het vertrouwen in de vrijwilligers, aldus Swiers. "Ik vind het belangrijk om iedereen even in de ogen te kijken zodat we weten wat we aan elkaar hebben." Deze verbondenheid en dit vertrouwen is volgens Swiers nodig omdat er voor de uitvoering veel vrijwilligers nodig zijn. “De tijd en de middelen om alles altijd zelf te kunnen controleren, zijn er voor BOSS simpelweg niet.”

Er is gekozen voor een concept waar weinig tot niets betaald wordt voor een optreden en het voor de band toch loont om gehoord te worden. Veel bands komen niet aan spelen toe en bereiken daardoor weinig publiek. “Van de aan de pilot deelnemende bands is er al één band die een toename in optredens ziet”, zegt Swiers. Het bereik van BOSS wordt, naarmate er meer naamsbekendheid komt en het publiek nog meer de weg naar de optredens vindt, alleen maar groter. Ook speelt Facebook een grote rol in dit netwerk van muzikanten, podia en publiek. Swiers geeft aan bewust bezig te zijn met netwerken om zo in het belang van BOSS het draagvlak te vergroten.

“Bij een geringe beloning is het wel heel belangrijk dat de secundaire voorwaarden goed geregeld zijn. Dus dat de bands een aantal consumpties krijgen, dat er iets te eten is, dat er een goede PA is, dat er publiciteit wordt gemaakt en dat er eventueel een opname wordt gemaakt”, aldus Swiers. Er is wel gekeken naar een verdienmodel tijdens de pilot, maar daar moet nog een weg in worden gevonden. Als de pilot goed verloopt, is er volgens Swiers zeker ruimte voor groei. Toch moet het “niet te professioneel worden”, geeft Swiers aan. Het is een project dat opgepakt wordt door mensen die elkaar kennen via de passie voor muziek en het moet volgens Swiers wel authentiek blijven.

De programmering bleek niet gemakkelijk aangezien BOSS zich geen label wil laten opplakken. “BOSS is voor iedereen, alle bands zijn welkom. Je mag een label plakken op een avond die we organiseren, maar niet op BOSS zelf.” Het is wel zo dat er kwaliteit geleverd moet worden. Die beoordeling is er wel, maar verder is iedereen die een muzikale bijdrage wil leveren welkom. En daarmee laat BOSS zien het open podium te zijn die het tracht te bieden aan geïnteresseerde bands.

Er zijn wel serieuze plannen om de pilot een landelijk vervolg te geven. Er is reeds een pilot in Utrecht gestart en dit zal ook in andere provincies vervolg vinden. Toch wil Swiers eerst een basis leggen door een vast dagelijks bestuur te vormen. Uiteindelijk is het dan de bedoeling dat er in alle provincies twee of drie vaste vrijwilligers zijn. Maar eerst richt BOSS zich op een positieve afronding van de huidige pilot. “Het past bij me om weer nieuwe ideeën uit te willen werken, omdat ik zo geloof in het concept. Toch weet ik dat we eerst dit goed moeten neerzetten voordat we nieuwe dingen gaan proberen”, aldus de gepassioneerde Swiers.