Vera ontevreden over nieuwe Cultuurnota

Extra bijdrage is onvoldoende kwaliteit te kunnen waarborgen

Jeroen de Boer, ,

Poppodium Vera is ontevreden over de nieuwe Groninger Cultuurnota 'In Het Oog, In Het Hart'. Zij heeft dit in een persbericht kenbaar gemaakt. Vera krijgt weliswaar meer subsidie, maar dit is volgens de organisatie niet genoeg om haar niveau en doelen te kunnen waarborgen.

Extra bijdrage is onvoldoende kwaliteit te kunnen waarborgen

Het Groninger College van B & W heeft Vera een subsidie toegekend van €235.000, een verhoging van €20.000. Met de extra bijdrage moet de organisatie versterkt worden, maar is volgens Vera totaal niet toereikend. Het podium maakte namelijk gebruik van de ID (In- en Doorstroom)-regeling, waarbij banen volledig werden gefinancierd door de overheid. Deze regeling houdt echter op te bestaan. Om dit te compenseren zegt Vera minstens €400.000 nodig te hebben. "Door te stellen dat een ophoging van de exploitatiesubsidie met € 20.000 genoeg is, geeft dit College aan geen zicht te hebben op wat de werkelijke kosten zijn om een organisatie als Vera in stand te houden", aldus een citaat uit het persbericht. Vera, door ruim 3000 Nederlandse muzikanten verkozen tot beste podium van Nederland in 2003, vreest dat haar programmering uiteindelijk de dupe wordt. Ook voor de intensieve samenwerking met andere culturele instellingen worden problemen verwacht. Robert Bangma, algemeen coördinator van Vera, hoopt via de geldende procedures bezwaar te kunnen aantekenen tegen het voorstel van het College. [update: De openbare inspraakronde voor de Cultuurnota vindt plaats op 22 juni. Een eerste betoog kan op 9 juni tijdens de commissievergadering Cultuur gehouden worden.]