3voor12 Gelderland

Meerderheid gemeenteraad voor kredietaanvraag Luxor

Veel vraagtekens bij exploitatie en invulling

In de raadscommissie Cultuur, Educatie en Sport is woensdag 11 mei volop gediscussieerd over de kredietaanvraag Poppodium Luxor. Een kredietaanvraag van 8,065 miljoen euro die nodig is voor de bouw en renovatie van het Luxor-pand.

In de raadscommissie van gisteravond heeft een meerderheid van de gemeenteraad voor de kredietaanvraag Poppodium Luxor gestemd. Het project Luxor en de verbouwing kan beginnen. Het merendeel van de gemeenteraad zet wel zo zijn vraagtekens bij de exploitatie en invulling. Er wordt over en weer gepraat over dat er nog te weinig inzicht is. VVD ziet exploitatie door de gemeente niet zitten.

"Het moet geen verlengstuk van de gemeente worden", zegt VVD-fractievoorzitter Theo Theijsse. In het verhaal moet volgens de PvdA meer commercie komen. Wethouder Rob Gast zegt dat er wel een gesprek is geweest met een commerciële partij uit Utrecht, maar dat die na drie gesprekken is afgehaakt. Ook zegt Gast dat er over de vele vragen over de exploitatie en invulling zeker nog discussies plaats zullen vinden.

Het is geen einde verhaal. GroenLinks vindt dat het voor zich spreekt dat er afstemming moet plaatsvinden met de al bestaande podia. Gerrie Elfrink van de SP vraagt zich af of er wel genoeg kleine podia en oefenruimtes zijn in Arnhem. Elfrink: "Live muziek moet meer leven in de stad." De SP plaatst wel kanttekeningen. Wordt de kernactiviteit dance en dus minder popmuziek? Het moet geen discotheek worden. Een enkeling ziet liever als alternatief het Filmhuis Arnhem in Luxor, in plaats van een poppodium. Wethouder Gast voegt hier aan toe dat er gesprekken zijn geweest met het Filmhuis, maar dat het pand Luxor te klein is voor een bioscoop met meer filmzalen.

CDA ziet de BergHalKapel-groep (Jacobiberg, Goudvishal en Cultuurkapel) als de ware initiatiefnemers. Zij hebben zich er druk voor gemaakt en de fracties benaderd. PvdA-fractievoorzitter Dick Tiemens is positief over het plan. Het gebouw moet in oude glorie hersteld worden. De huidige voorstellen liggen volgens Gast nog niet vast. De Christenunie vindt het een probleem dat het aan de burgers niet uit te leggen valt dat de gemeente hierin investeert.

Patricia Knijnenburg van Vereniging Ondernemers Nachtzaken Arnhem ziet liever dat de Arnhemse gemeenteraad nog eens goed nadenkt over de verbouwing van Luxor tot poppodium. De raad geeft op 6 juni een definitief besluit over de kredietaanvraag Poppodium Luxor.

#news
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12