3voor12 Gelderland

Nieuwbouw Doornroosje met hulp privaat kapitaal

Toine Tax: "Dit is een mijlpaal voor Doornroosje en de stad"

Vanmiddag maakte het Nijmeegse college van B & W bekend dat het achter de nieuwbouwplannen van Doornroosje staat. Een doorbraak in een inmiddels langlopende kwestie. Helemaal omdat er nu een plan ligt dat echt aan álle kanten is dichtgetimmerd.

Als het aan het Nijmeegse college van B & W ligt, krijgt poptempel Doornroosje nieuwbouw op de TPG-locatie naast het station. Doornroosje moet een regionale topper worden met twee zalen. Het college wil niet dat de gemeente het hele bedrag voor haar rekening neemt en stelt de mogelijkheid van inzet van privaat kapitaal voor. De gemeenteraad behandelt het voorstel van het college op 27 april. Doornroosje-directeur Toine Tax is erg blij met dit voorstel.

"Dit is een mijlpaal in de geschiedenis van Doornroosjes nieuwbouw. Het is voor het eerst dat er een voorstel ligt dat een totaalpakket is. Er is niet alleen een constructie voor de financiering van de nieuwbouw, maar ook voor de exploitatie." De kosten voor nieuwbouw worden geraamd op ruim 10 miljoen euro. De gemeente draagt maximaal 4,5 miljoen euro bij. Zij haalt dat bedrag uit het gereserveerde bedrag voor de nieuwbouw en de exploitatiebijdrage van de huidige locatie. Met deze oplossing laat het college meer dan ooit de investering in nieuwbouw over aan een private partij.

Tax: "Dit is wel een constructie waar de gemeente geen ervaring mee heeft. Er zijn dus nog wel wat beren op de weg." Toch is hij zonder twijfel positief. "Het voorstel voldoet aan alle kaders die de gemeenteraad in 2004 stelde. Ik heb er dus gisteravond stiekem al een biertje op gedronken." Het college wil investeren in een cultureel optimaal programma. Doornroosje krijgt daarvoor jaarlijks een subsidie van 0,8 miljoen euro. Tax: "Er bestaat ook nog de mogelijkheid dat externe partijen investeren het programma. Maar dat zijn zaken die pas later in het traject aan de orde komen."

Binnen deze constructie houdt Nijmegen niet alleen Doornroosje voor vele jaren beschikbaar, maar haalt zij ook extern geld binnen om de culturele ambitie van de stad waar te maken. Het college geeft voor het zomerreces aan in welke vorm private aanbesteding mogelijk en wenselijk is. In de vergadering van 6 juli neemt de raad hierover een besluit.

Tax: "Zoals het er nu uitziet, verwacht ik dat eind dit jaar alles rond is. Dan gaat het mee met alle ontwikkelingsplannen rond het stationsgebied. Met een beetje geluk kijken we in 2008 op het Stationsplein naar bandjes. Tot die tijd houden we het dan nog wel uit aan de Groenewoudseweg."

#news
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12