Raadsfracties aan zet over Poppodium Ede

“Het is geweldig dat de jongens van Strike Back Events zich zo stevig hebben ingezet”

Harold Broedelet ,

Al vanaf 2010 zijn Xander van Soelen, Stephan Beumer en Twan Spierings van Strike Back Events bezig om een nieuw poppodium in Ede te realiseren. Eind februari hebben zij hun businessplan overhandigd aan de fractievoorzitters van het CDA en D66. Daarmee is een eind gekomen aan de jarenlange voorbereiding om tot het gewenste cultuurpodium door en voor de Edese jongeren te komen. De politiek is nu aan zet.

De overhandiging van het projectplan vond op 27 februari 2015 plaats. Sina Salim en Jaap Boot, fractievoorzitters van respectievelijk D66 en het CDA, namen het rapport als eersten in ontvangst. Hun fracties ondersteunden het plan het meest van alle raadsfracties. Het College van B&W heeft in haar coalitieakkoord vastgelegd dat projecten als Poppodium Ede worden gesteund, mits de business case sluitend is. Maar om met succes een motie voor de totstandkoming van het podium in te kunnen dienen bij het college, is een meerderheid in de gemeenteraad nodig. De raad telt 39 zetels. Als 20 raadsleden vóór stemmen, wordt de motie aangenomen en moet het college het behandelen. Hoe denken de politieke partijen over Poppodium Ede?

D66
Stephan Neijenhuis (bij afwezigheid van Sina Salim) van D66 is enthousiast. Zijn partij is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het projectplan en wat de democraten betreft komt hier pas een eind aan als het poppodium er is. “Het is geweldig dat de jongens van Strike Back Events zich zo stevig hebben ingezet voor een poppodium in Ede. Fantastisch dat ze hiermee Ede op de kaart proberen te zetten. Uit hun plan blijkt dat er veel werk in is gaan zitten. Hun inhoudelijke onderbouwing is sterk. Het huidige projectplan is financieel nog niet sluitend, maar dat betekent niet dat de gemeente niets kan doen. Op dit moment geeft de Gemeente Ede ook al geld uit aan jongerenactiviteiten. Misschien kan dat geld beter gebruikt worden voor ondersteuning van het beoogde poppodium”, aldus Neijenhuis. 

PvdA
De PvdA draagt Poppodium Ede vanaf het begin een warm hart toe. Maar om het plan te laten slagen, is volgens de sociaaldemocraten samenwerking nodig. “Wij hebben er altijd op aangedrongen dat Strike Back Events nauw samenwerkt met de andere organisaties in dit veld”, aldus fractievoorzitter Harry van Huijstee.

GemeenteBelangen
Peter de Pater van GemeenteBelangen verbindt voorwaarden aan het plan. “Het businessplan kan niet verhullen dat er geen sluitende commerciële begroting gemaakt kan worden. Daarvoor is de huurprijs van centrumlocaties te hoog. Maar dat is het probleem niet. De politiek zal het idee moeten adopteren en daarvoor jaarlijks een kleine post in de begroting moeten opnemen.”
Wat is dan wel het struikelpunt? “De totstandkoming van Poppodium Ede moet geschieden in het kader van project Levendig Centrum (dat nieuwe initiatieven voor de binnenstad van Ede moet opleveren, HB). Verder is onze steun gebaseerd op versterking van de (bestaande) horeca door het poppodium. Dat het college een en ander in verband ziet met Perron 31 (de huidige voorziening voor Edese jongeren, HB) vind ik ook wel logisch.” 

Crowdfunding
Het businessplan mag dan volgens GemeenteBelangen commercieel niet sluitend zijn, toch doet Strike Back Events haar uiterste best om zelf de benodigde financiële middelen binnen te halen. Door middel van een crowdfundingactie via voordekunst probeert ze €1.990,00 binnen te halen om daarmee gitaar- en basversterkers te kunnen aanschaffen. Een drumstel hebben de oprichters al uit eigen middelen gekocht. Van het streefbedrag is inmiddels €625,00 gedoneerd. Als de actie slaagt, kunnen ook andere culturele organisaties gebruik maken van de apparatuur. Daarmee wordt ook voldaan aan de door de PvdA gewenste samenwerking met andere instellingen. “Nu is er in de Gemeente Ede helemaal geen 'backline' aanwezig. Artiesten moeten dus zelf alle apparatuur meenemen en dat is een kostbare zaak”, legt Xander uit. 

VVD
De liberalen van de VVD staan positief tegenover het op te richten poppodium. “De VVD-fractie staat positief tegenover initiatieven die bijdragen tot een levendig en bruisend Ede. Dat moet zeker ook voor plannen van jongeren gelden. Een poppodium in Ede lijkt daar heel goed in te passen”, aldus fractievoorzitter Evert van Milligen.

GroenLinks/Progressief Ede
De fractie GroenLinks/Progressief Ede is in principe positief gestemd over Poppodium Ede. “Maar de kans van slagen en financiering zijn wat ons betreft doorslaggevend. Overigens ook expliciet in die volgorde”, aldus fractievoorzitter Ellen Out. 

De initiatiefnemers van Poppodium Ede hebben dus een grote stap vooruit gemaakt, maar hun plan zal toch eerst door de politieke partijen moeten worden bestudeerd. Ook zal de politiek om een nadere toelichting vragen. Daarna zullen de fracties hun standpunten bepalen en volgt eventueel het opstellen van een motie om tot de oprichting van het poppodium te komen. Het worden spannende maanden voor Strike Back Events.